Zbraslav

Hrob Augustin Petrčka

Autor: Marek Skýpala, 26.02.2019
Umístění: Zbraslav, Jiráskova, obecní hřbitov
Nápis:
AUGUSTIN PETRČKA
* 15. / 9. 1897.
+ 9. / 6. 1932.
Poznámka:

Ve vojenských záznamech figuruje jistý Antonín Petrčka se stejným datem narození, který se narodil v blízkých Rosicích. Může se jednat o shodnou osobu.
Tento Antonín Petrčka po obecné škole pracoval jako truhlář. Zajat byl jako vojín c.k. 55. pěšího pluku v roce 1916 v Rumunsku. Do čs. vojska se přihlásil dne 20.12.1916 v Rešově. Byl zařazen k 21. střeleckému pluku (francouzských legií). Demobilizován byl dne 24.1.1921 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°13'25.51'' E16°17'37.18''
Pomník přidal: Marek Skýpala