Bludov

Hrob Václav Novotný

Autor: Marek Skýpala, 26.05.2018
Umístění: Bludov, Za Školou, obecní hřbitov
Nápis:
VÁCLAV
* 23.8.1890 + 9.7.1954
Poznámka:

Může se jednat o hrob ruského legionáře Václava Novotného, který se narodil dne 23.8.1890 v Malíně u Kutné Hory. Před válkou měl bydliště v Halábu u Berehova. Zajat byl jako vojín 12. zeměbraneckého pěšího pluku dne 13.6.1915 na řece Sanu. Do čs. vojska se přihlásil dne 1.4.1917 v Bobrusjku. Byl zařazen jako vojín k 4. střeleckému pěšímu pluku (ruských legií). Demobilizován byl v ČSR dne 20.9.1920 v hodnosti desátníka.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'43.67'' E16°55'18.87''
Pomník přidal: Marek Skýpala