Praha 14

Hrob František Kopa

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
    • Praha 14, ulice Broumarská
      souřadnice středu hřbitova:
      50°05'34.59"N, 014°32'50.85"E
Autor: Marek Skýpala, 31.01.2019
Umístění: Praha 14, Broumarská, Kyjský hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK KOPA
22.1.1885 - 30.6.1967
Poznámka:

Mohl by být totožný se svým jmenovcem - legionářem, který se narodil rovněž 22.1.1885 v Nedicích v okrese Sušice. Po obecné škole pracoval jako zedník. Zajat byl jako desátník c.k. 29. zeměbraneckého pěšího pluku dne 30.8.1915 u Tarnopole. Do čs. vojska se přihlásil dne 30.4.1918 v Rozkazově. Dne 4.5.1918 byl jako vojín zařazen k 4. střeleckému pluku (ruských legií). Dne 29.5.1920 byl na vlastní žádost propuštěn od 10. střeleckého pluku, a to v hodnosti desátníka.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'35.32'' E14°32'51.83''
Pomník přidal: Marek Skýpala