Praha 11

Hrob František Chmelík

Autor: Vladimír Štrupl, 30.04.2018
Umístění: Praha 11, Lečkova, Chodov, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK CHMELÍK
*22.3.1879 +29.9.1954
Poznámka:

Je možné, že se jedná o:
Čmelík František, vojín v R-U armádě a RL
Datum a místo narození: 22.3.1879, Praha
Bydliště: Praha
První útvar R-U armády: 8. dom. p. pl.
Poslední útvar R-U armády: 8. dom. p. pl.
Zajetí: 30. 8. 1914, Opole
Datum a místo přihlášení do legií: Omsk
Datum zařazení do ruské legie: 31.7.1918
Konec v legiích: 29.3.1920
První útvar v legiích: 9. stř. pl.
Poslední útvar v legiích: 11. p. pl.
(Zdroj: www. vuapraha. cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi