Praha 1

Hrob Josef Pekárek

Autor: www.vets.cz, archiv
Umístění: Praha 1, vojenský hřbitov
Nápis:
není znám
Poznámka:

Pilot čet. Josef Pekárek od LP1 zemřel při srážce letadel u Předního Chlumu (část obce Milešov). Ve druhém letadle pak zemřeli pilot čet. Jaroslav Mařík-Böll a pozorovatel npor. Antonín Selnar. Na místech dopadů obou letadel - 6OOm od sebe - jsou pomníky, a ještě jeden společný ve městě Krásná Hora (všechny pomníky i hrob Antonína Selnara jsou na vets.cz)
V Knize zemřelých Leteckého pluku 1, 1928 – 1932, fol. (list) 8, je k Josefu Pekárkovi uvedeno:
Pluk, vojenský útvar: letecký pluk č. 1
Den, měsíc a rok, místo, pol. okres (župa) a země úmrtí: 5. září 1929 , Přední Chlum, okres Sedlčany, země Česká
Setnina, rota čí švadrona dělobitna: ./.
Hodnost: četař
Jméno zemřelého: Josef Pekárek
Místo narození, okres a země: Praha – Pankrác, okres Praha XIV., země Česká, příslušný Praha, okres týž, země Česká podle kmenového listu
Náboženství: československé
Rok narození: 1906
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatá, ovdovělý: svobodný
Povolání civilní: studující
Zda zaopatřen?: ./.
Nemoc, způsob smrti dle ohledacího lístku nebo úmrtního listu: rozdrcení lebky při pádu létadla podle úmrtního protokolu
Kdy a kde pochován: 1929 10. září na voj. hřbitově v Praze, okres týž, země Česká
Jméno a charakter pochovávajícího nebo protokolujícího kněze: Emil Dlouhý – Pokorný, čsl. farář v Dejvicích
Tomus a folio matriky, na základě které bylo protokolováno: Sv.I. fol. 47 úmrt. matr. voj. duch. správy Cčs. v Praze
Poznámka: Povolení k převozu mrtvoly okresního úřadu v Sedlčanech č.j.21904 – 10 z 6/9 1929.
V Knize zemřelých není uvedeno, na kterém vojenském hřbitově v Praze je Josef Pekárek pohřben. Pokud někdo ví víc, prosím o doplnění nebo vložení hrobu.
Více o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky
a na stránkách Letecké badatelny http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/2/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček