Praha 18

Hrob Karel Dupal

Autor: www.vets.cz, archiv, archiv
Umístění: Praha 18, U Hřbitovů, hřbitov Čakovice
Nápis:
není znám
Poznámka:

Pilot čet. Karel Dupal od LP2 zemřel 28.4.1925 na následky zranění, utrpěného dne 23. 4. 1925 při letecké nehodě u Majetína. Při letu ve výšce 300 m sklouzl po křídle do země. Pravděpodobně zapisoval vlak pod sebou do úkolového hlášení a přitom se nevěnoval řízení letadla. Ten vlak po nehodě zastavil a odvezl jej do Olomouce, kde v nemocnici zemřel. Další o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Pohřben byl v Čakovicích, správce hřbitova však neví, kde je jeho hrob. Pokud někdo ví, kde se jeho hrob nachází (nebo zda byl už zrušen), ať sem prosím informaci doplní, nebo sám hrob vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.

V kronice LP2 (ke čtení ve VHA Praha) je uvedeno:
Dne 23. dubna 1925 havaroval čet. Dupal Karel, 33. letky letouna Spad – 11253 u Grygova (Majetína) zřítiv se ztrátou rychlosti k zemi. Těžce zraněný byl v bezvědomí dopraven zastavivším kolem jedoucím vlakem osobním do Olomouce, kdež však v divisní nemocnici dne 28. t.m. svému zranění podlehl. Pohřeb konal se dne 30. dubna 1925 z kasáren na nádraží, odkud byl převezen do svého rodiště Čakovic u Prahy. Jako deputace vyslán byl do Čakovic kpt. pil. let. Zelený Miloš a čet. pil. let. Hampl Ant.

V Úmrtní matrice města Olomouce, list 21 / sken 15, matrika Z - inv.č. 12226 – sig. CV XV 17 - 1892 – 1936 - Olomouc (ke čtení na digi.archives.cz) je ke Karlu Dupalovi uvedeno:
Pořadové číslo: 8
Den, měsíc a rok úmrtí: 28. dubna 1925
Den, měsíc a rok pohřbu: 2. května 1925
Místo úmrtí: Olomouc divizní nemocnice čís. 7
Místo pohřbení: na hřbitově v Čakovicích
Jméno a příjmení a povolání zemřelého: Karel Dupal četař, pilot leteckého pluku čís. 2 v Olom.
pohlaví: mužské
náboženství: bez vyznání
stav: svobodný
stáří: 1902, říjen, 26
Způsob smrti: 114, Komplikovaná zlomenina levé kosti stehenní - Sepse
Jméno ohledače mrtvol: Dr. Řičánek - major
Běžné číslo protokolu o ohledání mrtvých: 262
Poznámka:IV.- 60/42 Olomouc 15. května 1925, starosta:, podpis a razítko Městské rady hlav. města Olomouce

A zde je pro úplnost i novinový článek, popisující pohřeb Karla Dupala na vojenský hřbitov v Olomouci – Černovíru. Noviny musely vyjít každý den, stále se spěchalo, tak novinář nechal vzlétnout svou fantazii a barvitě popsal obvyklý vojenský pohřeb. Jenže tentokrát to bylo jinam, byť samotný popis průvodu jistě nebyl pro zkušeného novináře problém, a mohl se i trefit:
Olomoucké noviny Pozor ze dne 1.5.1925: Pohřeb letce četaře Dupala v Olomouci. Včera odpoledne pohřben byl se všemi vojenskými poctami tragicky zesnulý letec-četař K. Dupal, který se dne 23. dubna zřítil s letadlem u Majetína. Pohřební průvod vyšel ze Štefánikových kasáren a ubíral se na vojenský hřbitov v Černovíře. V čele průvodu nesen byl smuteční věnec, pak kráčela čestná rota ve zbrani, jejíž velitel měl na ramenou černou pásku, hudba 27. p. pl. a pak tažen trup letadla, na němž připevněna byla rakev zesnulého letce v háji smutečních věnců, které věnovaly jednotlivé vojenské oddíly. Za rakví kráčeli pozůstalí tragicky zesnulého letce a důstojnický sbor, v čele s generálem Weissem. Pohřební průvod byl ukončen vojíny leteckého pluku. Za dojemných zvuků vojenské hudby ubíral se průvod olomouckými ulicemi a přihlížely mu na chodnících zástupy obecenstva. S hrdinným letcem, který zemřel ve službě vlasti, jíž věrně a hrdinně sloužil, rozloučil se dojemně jeho velitel plukovník Sazima.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček