Brandýs nad Labem

Hrob Karel Smetana

Autor: www.vets.cz, archiv, archiv
Umístění: Brandýs nad Labem, hřbitov
Nápis:
neznámý
[Karel Smetana]
Poznámka:

Pilot rtm. Karel Smetana od LP1 zemřel 2.7.1921 při letecké nehodě na letišti Praha – Kbely. Spolu s ním zemřeli dva cestující. Více o jejich nehodě na stránkách Wikipedie, v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky
Karel Smetana je pohřben v Brandýse nad Labem, správa hřbitova však neví, ve kterém hrobě. Pokud někdo ví, kde se jeho hrob nachází (nebo zda byl už zrušen), ať sem prosím informaci doplní, nebo sám hrob vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.

V časopisu Letectví, ročník 1921, číslo 7, str. 114 (ke čtení na digitalniknihovna.cz) vyšla zpráva: Karel Smetana, polní pilot leteckého pluku 3. + 2. července 1921. V sobotu, dne 2. července t.r. o 14 hod (pozn.: dál na stránce časopisu je psáno 12 20) sřítilo se na státním letišti s výše asi 300 m letadlo typu Šm. řízené pilotem K. Smetanou a obsazené americkými krajany p. R. Šťastným z New Yorku a sl. Stejskalovou z Detroit. V troskách letadla, které se při dopadu ihned vzňalo, našel smrt pilot Smetana a slečna Stejskalová a o 2 hod. později následkem těžkého popálení i p. R. Šťastný. Příčiny neštěstí, jako obyčejně v takových případech, lze jen dohadovati. Dostatečně odůvodněná domněnka jest ta, že ztráta dostatečné rychlosti letadla měla za následek jeho pád a při prudkém nárazu na zem nevypnutým zapalováním vzňal benzín, který unikl z benzínové nádržky pádem poškozené. Pohřeb tragicky zemřelých amerických krajanů konal se v úterý 5. t.m. za četné účasti amerických hostů, našich leteckých kruhů a četného obecenstva. Pohřeb nešťastného pilota Smetany konal se ve čtvrtek v Brandýse n./Lab. s vešk. vojenskými poctami za doprovodu důstojníků a mužstva leteckého pluku č. 1 s jeho velitelem majorem K. Hupnerem v čele, zástupců voj. franc. misse, Svazu čs. pilotů a Čs. Aviatického klubu a různých korporací a četného místního obecenstva. Po církevních obřadech promluvil nad hrobem velitel letecké roty č. 34 nadp. Pašek a předseda Svazu čs. pilotů pilot K. Hypša. Po dobu pohřbu kroužilo nad hřbitovem letadlo typu Šm. řízené přítelem tragicky zemřelého pilota K. Smetany, pilotem A. Ježkem. Nešťastný pilot zanechává po sobě vdovu a 3letého synáčka.

V knize Jaroslava Zvěřiny „Letov – 100 let od založení první československé továrny na letadla“, str. 14 je psáno: … K první vážné havárii tohoto typu došlo 2. července 1921 u leteckého pluku 1 v Praze. Pilot Karel Smetana vzal při propagačním letu na palubu letounu Š-H-1.8 dva americké občany – slečnu Mary Stejskalovou z Detroitu a pana Roberta Šťastného z New Yorku. Dle výpovědi očitých svědků probíhal let zpočátku bez problémů. Krátce po poledni však náhle začal letoun nad letištěm Kbely zhruba z výšky 300 m klesat plochou spirálou, která se změnila na velmi strmou. Následoval náraz do země, po němž se letoun vzňal. Pilot i oba cestující zahynuli. MNO ihned ustanovilo komisi k vyšetření příčin havárie. Kromě příslušníků Leteckého pluku 1 byli členy vyšetřovací komise i zástupci Hlavních leteckých dílen – pilot Alois Ježek a konstruktér Alois Šmolík. Technickou závadu na letadle komise vyloučila. Ve vyšetřovací zprávě se konstatovalo: „Následkem komisionelního ohledání neleží příčina nehody v letadle, nýbrž v tom, že se aparát dostal z neznámé příčiny v malé výši do kolmé spirály“. jednalo se pravděpodobně o chybu pilota Smetany, který nezvládl pilotáž letounu, jehož řiditelnost byla omezena posunutím těžiště vzad vlivem zatížení od dvou osob sedících na místě pozorovatele. (za článkem je fotografie Karla Smetany s rodinou)

V článcích jsou zmíněny osoby:
Alois Ježek, tovární pilot (hrob na vets.cz)
Alois Šmolík, konstruktér letadla
mjr. Karel Huppner, velitel LP1, později první ředitel ČSA
npor. Vojtěch Pašek, velitel roty 34 od LP1
Karel Hypša, předseda Svazu čs. pilotů, šéfredaktor časopisu Letectví


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°11'13.52'' E14°39'47.74'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Kudláček