Praha 14

Hrob Josef Plašil

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
    • Praha 14, ulice Broumarská
      souřadnice středu hřbitova:
      50°05'34.59"N, 014°32'50.85"E
Autor: Marek Skýpala, 04.09.2019
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
JOSEF PLAŠIL
* 11.3.1895 + 20.1.1974
Poznámka:

Může se jednat o čs. legionáře stejného jména a data narození.
Josef Plašil se narodil dne 11.3.1895 v Eši. Před válkou bydlel též v Košeticích, Dolních Královicích. Po obecné škole pracoval jako zedník. Zajat byl jako vojín c.k. 12. pěšího pluku dne 10.11.1916 v Kolkách. Do čs. vojska se přihlásil dne 1.7.1918 v Šadrinsku. Jako vojín byl zařazen k 2. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 25.9.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'36.47'' E14°32'50.64''
Pomník přidal: Marek Skýpala