Vír

Hrob Jaroslav Vašek

Autor: David Kosina, 25.09.2016
Umístění: Vír, hřbitov, první odbočka vpravo při výjezdu z Víru na Věstín, u domu čp. 40
Nápis:
JAROSLAV
*2.6.1913 +2.6.1989
RODINA VAŠKOVA
Poznámka:

Pamětní kniha obce Víru uvádí seznam občanů obce, kteří byli vězněni v německých žalářích v nevýslovných tělesných a duševních mukách, ale měli to štěstí, že přežili a vrátili se zpět do své svobodné vlasti.
V seznamu je uveden i pan Jaroslav Vašek z čp. 150, který byl vězněn od března do května 1945. Byl zatčen v rámci vyšetřování smrti Valentina Ehma, německého emisara usídleného v obcí Vír během 2. světové války. Byl vězněn v Bystřici nad Pernštejnem.
Bližší osobní údaje ani informace k dalšímu osudu osoby, pana J. Vaška, však nebyly v kronice nalezeny.
(zdroj: Paměti obce Víru z let 1924-1958 a z let 1958 -1976)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina