Litvínov

Hrob Josef Heran

Autor: www.vets.cz, archiv, archiv
Umístění: Litvínov, hřbitov
Nápis:
neznámý
[Josef Heran]
Poznámka:

Letecký pozorovatel por. Josef Heran a pilot des. Jaroslav Krajča (hrob na vets.cz) zemřeli 1.5.1925 při letecké nehodě u Hodonína. Více o jejich nehodě na stránkách Wikipedie, v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky
Josef Heran je dle Kroniky LP2 pohřben v Horním Litvínově u Mostu, správa hřbitova v Litvínově záznam o jeho pohřbení nemá. Pokud někdo ví, kde se jeho hrob nachází (nebo zda byl už zrušen), ať sem prosím informaci doplní, nebo sám hrob vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.

V kronice LP2 (ke čtení ve VHA Praha) je uvedeno:
Dne 1. května 1925 došlo v Hodoníně k havárii letounu „Brequet 9116“ s posádkou por. poz. let. Heranem Jos. a des pil. let. Krajčou Jaroslavem, oba let. pluk 2. Letoun se zúčastnil předešlého dne cvičení s posádkou hodonínskou a byl nucen pro poruchu motoru nouzově přistát na hodonínském cvičišti. Téhož dne byl vyslán do Hodonína letoun s mechanikem za účelem opravy poruchy. po opravě příštího dne startoval letoun Brequet kolem 17. hodiny, avšak za silného nárazového větru sklouzl hned po startu s výše 70 m po křídle a po pádu na zemi se vzňal. Posádka uhořela v troskách letounu.
Pohřeb pozůstatků obou letců konal se dne 4. května t. r. ze Štefánikových kasáren na hlavní nádraží za ohromné účasti obecenstva; odtud byli převezeni k uložení do rodné země, por. Heran do Horního Litvínova u Mostu a des. Krajča do Uh. Brodu. K oběma pohřbům byly od pluku vyslány deputace. Do Uh. Brodu byla vyslána ku pohřbu 3 členná skupina letounů Brequet. V por. Heranovi ztrácíme touto katastrofou velmi milého druha a výborného důstojníka, v Krajčovi pak zkušeného pilota.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček