Cheb

Hrob Emanuel Petrovič

Autor: www.vets.cz, archiv
Umístění: Cheb, Karlovarská, hřbitov
Nápis:
není znám
Poznámka:

Letecký pozorovatel letmistr Emanuel Petrovič zemřel 8.3.1921 při letecké nehodě v Chebu. Spolu s ním zemřel i pilotní žák Josef Řepka, který ztratil rychlost v příliš prudkém stoupání po startu. Dle knihy „Salmson 2A2 v Československu“, str. 26 byl Emanuel Řepka pohřben v Chebu téhož dne, jako Josef Řepka, tedy 11.3.1921; je tam uvedeno, že pohřební průvod Petroviče a Řepky šel ze zeměbraneckých kasáren na městský hřbitov. V Knize zemřelých je psáno „pohřben tamtéž“, a datum pohřbu není uvedeno. Správa hřbitova v Chebu však nemá záznamy před rokem 1945, takže neví, ve kterém hrobě je pohřben.

V Knize zemřelých Technických útvarů (uložena ve VHA Praha) je k Emanuelu Petrovičovi uvedeno:
Pluk, vojenský útvar: čs. letecký pluk č. 1
Den, měsíc a rok, místo, pol. okres (župa) a země úmrtí: 1921 8. března Cheb, polit. okres týž, Čechy
Setnina, rota čí švadrona dělobitna: ˙/.
Hodnost: letmistr
Jméno zemřelého: Emanuel Petrovič
Místo narození, okres a země: Praha, polit. okres týž, Čechy příslušný tamtéž
Náboženství: řím. – katol.
Rok narození: 1896
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatá, ovdovělý: svobodný
Povolání civilní: letmistr z povolání
Zda zaopatřen?: ./.
Nemoc, způsob smrti dle ohledacího lístku nebo úmrtního listu: mnohonásobné fraktury, zlomenina spodiny lebky dle úmrtního lístu.
Kdy a kde pochován: 1921 den pohřbu neudán, na hřbitově tamtéž.
Jméno a charakter pochovávajícího nebo protokolujícího kněze: František Bronec, voj. duch. správce.
Tomus a folio matriky, na základě které bylo protokolováno: voj. duch. správa posádkového velit. v Chebu, Tom. III. str. 168, č. 119.
Poznámka: svědek Josef ? zdrav

Další o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Pokud někdo ví, kde se jeho hrob nachází (nebo zda byl už zrušen), ať sem prosím informaci doplní, nebo sám hrob vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček