Nymburk

Hrob Ladislav Frýba

Autor: www.vets.cz, archiv, archiv
Umístění: Nymburk, hřbitov
Nápis:
neznámý
Poznámka:

Letecký pozorovatel por. v zál. Ladislav Frýba zemřel 22.5.1930 při letecké nehodě v Praze. Šlo o srážku ve vzduchu, po které por. Frýba vyskočil s padákem, který otevřel příliš brzy, takže se zachytil za kormidla vlastního letadla. Toto letadlo se však i přes poškození udrželo ve vzduchu, a pilot rtm. Josef Krčmář s ním nouzově přistál. Při nouzovém přistání se letadlo převrátilo, por. Frýba, vlečený za letadlem zemřel, pilot byl lehce zraněn. Další o jejich nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Dle zápisu v Kronice LP4 (viz níže) byl por. Frýba pohřben 25.5.1930 v Nymburce. Dle správy hřbitova byl p. Ladislav Frýba uložen v hrobce č. 33, ale datum uložení není známo, takže není jasné, zda jde o letce Ladislava Frýbu, nebo je to shoda jmen. Každopádně v roce 1955 byla urna s ostatky Ladislava Frýby vyzvednuta z hrobky č. 33 a uložena do hrobu 1630/IV, ze kterého zase byly ostatky (neuvedeno čí) v roce 1994 odvezeny neznámo kým a kam. Takže nevíme, kde jsou ostatky Ladislava Frýby uloženy dnes, a ani nevíme, zda to byl ten letec
Pokud někdo ví, kde se hrob letce Ladislava Frýby nachází (nebo zda byl už zrušen), ať sem prosím informaci doplní, nebo sám hrob vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.

V kronice LP4 (uložena ve VHA Praha) je psáno: Dne 22. května událo se na kbelském letišti letecké neštěstí, jemuž padli za oběť por. v zál. Frýba našeho pluku a por. v.z. Bělohrad let. pl. 1 „T.G.M.“ K nehodě došlo ve 14 hod. 20 min. takto: letoun Ab 11-12 narazil nad poli mezi letištěm kbelským a letňanským, skoro nad kbelskou cihelnou ve výši asi 200 m podvozkem na letoun Bk 11-16. letoun Ab 11-12 letky 14 byl řízen rtm. p. p. l. Kečmářem; jako pozorovatel letěl por. v zál. Frýba. letoun Bk 11-16 byl ve vzduchu roztříštěn jeho pilot zabit. Pozorovací letoun byl též poškozen, avšak pilot snažil se klouzavým letem přistáti. Poručík Frýba, nedůvěřuje však pokusu přistání klouzavým letem, chtěl se zachránit seskokem pomocí padáku. Vyhoupl se z letounu, jednou rukou držel se trupu a odjistil padák. Ten se správně otevřel, ale než se poručík Frýba odhodlal pustit se letounu, zapletl se padák do kormidel a tak byl por. Frýba, vise na padáku, dále tažen letounem. Při přistání dopadl prudce na zem a byl ještě kus smýkán, než se letoun převrátil. Rotm. Krčmář, který zůstal v letounu, utrpěl jen lehčí zranění. Por. Frýba při převozu do divisní nemocnice skonal. Pohřbu, jež se konal dne 25. května v Nymburce zúčastnila se deputace pluku s velitelem pluku.

Úřední zpráva o výsledku provedeného šetření je otištěna v novinách pozor ze dne 23.5.1930:
Jak došlo k leteckému neštěstí u Prahy. Tiskový odbor ministerstva národní obrany oznamuje ke včerejšímu leteckému neštěstí u letiště v Kbelích tyto podrobnosti: Podle výsledků provedeného šetření došlo ke srážce pravděpodobně tím, že se posádky neviděly. Nikdo z očitých svědků neviděl, že by některý z pilotů před srážkou pokoušel druhému letounu se vyhnout. Pilot rotmistr Krčmář, který mohl býti po zranění vyslechnut, vypovídá, že při letu žádný letoun před sebou neviděl a teprve v okamžiku, když se rozhlížel, aby zjistil, zda může nasaditi na přistání, zahlédl před svojí pravou spodní plochou mihnouti se cizí letoun v bezprostřední blízkosti. Seškrtil ihned úplně plyn, přitáhl řídící páku, ale v tom již nastala srážka. Letoun BK-11.16 se ihned po srážce převrhl hlavou k zemi, při čemž pilot byl vymrštěn z letounu a padal vedle. Pilot rotmistr Krčmář po srážce vypnul motor a chtěl přistáti přímo před sebe. Mezi tím pozorovatel letounu AB-11.12 vyskočil s padákem asi proto, že viděl, jak se plátno s trupu trhá. Uvedl však padák příliš brzy v činnost, padák se ihned otevřel, ale zůstal viset na kormidle a vlekl pozorovatele za sebou. Chybou pozorovatele bylo, že uvedl padák v činnost ihned po vyskočení a nevyčkal, až se od letounu vzdálí. Letoun narazil na zem pod týmž úhlem, pod kterým klouzal, neboť pilot nemohl normálně přistávat, neovládaje kormidla, na nichž visel pozorovatel s padákem. Rotmistr Krčmář, který je jen lehce zraněn v obličeji, zůstal v ošetřování v divisní nemocnici.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček