Dolní Životice

Hrob Jan Ochrana

Autor: www.vets.cz, archiv, archiv
Umístění: Dolní Životice, hřbitov
Nápis:
neznámý
[Jan Ochrana]
Poznámka:

Pilot kpt. Jan Ochrana od LP2 zemřel 5.9.1926 na následky zranění, utrpěných dne 28.4.1926 při letecké nehodě na střeleckém kursu ve Francii, kdy letěl jako pozorovatel. Další o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky
Jan Ochrana měl pohřeb v Praze, a poté byly jeho ostatky převezeny k uložení do rodiště, do Životic u Opavy. Obec se dnes jmenuje Dolní Životice, ale správa hřbitova neví, ve kterém hrobě je uložen. Pokud někdo ví, kde se jeho hrob nachází (nebo zda byl už zrušen), ať sem prosím informaci doplní, nebo sám hrob vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.
V Kronice LP2 je o kpt. Janu Ochranovi psáno:
Do střeleckého kursu pro letectvo v Cazaux ve Francii od 12/4 do 5/6 1926 byl od pluku vyslán kpt. pil. let. Ochrana Jan.
Dne 30. dubna došla pluku zpráva, jež byla také ve zdejších časopisech otisknuta, o havárii letounu ve Francii, v němž byl posádkou jako pozorovatel kpt. Ochrana Jan, příslušník našeho pluku. Letoun, vracející se z cvičného bombardovacího letu, přistával na letišti v Cazaux, při čemž za letu se porouchala řídící páka a letoun havaroval. Pilot utrpěl lehčí zranění, kpt. Ochrana byl při nárazu na zem vyhozen a utrpěl těžká zranění páteře. Letounem byl dopraven do nemocnice v Talence (pozn.: součást Bordeaux). Podle došlých zpráv jedná se o velmi nebezpečné poranění a pochybuje se o uzdravení kpt. Ochrany. Velitel pluku zaslal jménem důstojnického sboru pluku kamarádský dopis našemu milému druhu, v němž tlumočil upřímné city nás všech a přání brzkého uzdravení a návratu do vlasti. Kpt. Ochrana byl v nemocnici Talence dekorován rytířským řádem čestné legie francouzské.
Kpt. Ochrana, jenž byl v červenci 1926 převezen letounem z Francie do Prahy, kdež bylo pokračováno v jeho léčení poraněné páteře, zemřel 5. září 1926 v Praze v divisní nemocnici po bolestivé nemoci. Kpt. Ochranou ztrácí náš pluk jednoho z nejlepších důstojníků a kamaráda ryzího charakteru. Zpráva o smrti kpt. Ochrany byla naší veřejností přijata s obzvláštní účastí, s jakou bylo svého času psáno o tragické jeho nehodě ve Francii. Ochrana byl ještě v paměti všech svým seskokem s padákem v roce 1924 při ukončení závěrečných cvičení – a u nás získal si všechny svou přímostí a zlatým kamarádstvím. Památky zemřelého vzpomenul v článcích Lidových novin pplk. Sazima a škpt. Hon. Pohřeb kpt. Ochrany konal se dne 9. září 1926 v Praze za obrovské účasti; za náš pluk se zúčastnil pohřbu velitel pluku a většina důstojníků. Pozůstatky zemřelého byly převezeny do jeho rodiště v Životicích u Opavy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček