Oleška

Hrob Václav Král

Autor: Marek Skýpala, 03.11.2018
Umístění: Oleška, obecní hřbitov
Nápis:
VÁCLAV KRÁL
nar. 19.4.1887, + 30.5.1959.
Poznámka:

Mohlo by se jednat o čs. legionáře Václava Krále, který se dle vojenských záznamů narodil dne 10.4.1887. Souhlasí však celé jméno a původ z obce Krymlov.
Václav Král se narodil ve Velence a před válkou žil v Krymlově. Po obecné škole pracoval jako rolník. Zajat byl jako vojín c.k. 36. pěšího pluku dne 16.7.1916 u Kozové. Do čs. vojska se přihlásil dne 26.4.1918 v Petrohradě a byl zařazen k 6. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne jako vojín strážního praporu.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°58'13.04'' E14°55'17.68''
Pomník přidal: Marek Skýpala