Praha 14

Hrob Ladislav Manda

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
    • Praha 14, ulice Broumarská
      souřadnice středu hřbitova:
      50°05'34.59"N, 014°32'50.85"E
Autor: Marek Skýpala, 04.09.2019
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
LADISLAV MANDA
* 31.5.1896 + 29.10.1976
Poznámka:

Může se jednat o čs. legionáře stejného jména a data narození.
Ladislav Manda se narodil dne 3.5.1896 v Kladně. Před válkou žil v Hostomicích a na Žižkově. Po měšťance pracoval jako sedlář. Zajat byl jako vojín c.k. 8. zeměbraneckého pěšího pluku dne 13.6.1916 v Horodenkách. Do čs. vojska se přihlásil dne 19.8.1917 v Kyjevě. Byl jako vojín zařazen k 8. střeleckému pluku (ruských legií). Dne 25.1.1921 byl demobilizován jako desátník 10. střeleckého pluku.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'36.48'' E14°32'50.34''
Pomník přidal: Marek Skýpala