Praha 6

Hrob Mireček Valentin

  • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
    • Praha 6, Dejvice, U Matěje
      Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

      (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
Autor: Vladimír Štrupl, 20.04.2006
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
MIREČEK VALENTIN
NAROZEN 23.V.1937
ZAHYNUL TRAGICKY 17.III.1945
Poznámka:

pravděpodobně oběť spojeneckého náletu na Prahu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi