Tábor

Hrob František Filip

Autor: www.vets.cz, archiv, archiv
Umístění: Tábor, hřbitov
Nápis:
neznámý
Poznámka:

Letecký pozorovatel npor. František Filip od LP2 zemřel 6.2.1925 při letecké nehodě v Kroměříži. Spolu s ním zemřel pilot Bohumír Rozehnal (jeho zrušený hrob je na vets.cz). Další o jejich nehodě na stránkách Letecké badatelny http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/721/, a na stránkách Wikipedie, v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky
František Filip byl pohřben 11.2.1925 v Táboře, ale správa hřbitova neví, kde je jeho hrob.
V kronice Leteckého pluku 2 (uložena ve VHA Praha), je k jejich nehodě uvedeno: Dne 6. února 1925 uhořela v Kroměříži posádka letounu Š 1.28 npor. poz. let. Filip Frant. a des. pil. let. Rozehnal Boh. Letoun startoval k okružnímu letu a v Kroměříži při fotografování zřítil se ztrátou rychlosti do ulice ve městě, narazil na střechu domu a po pádu k zemi se vzňal. Pilot zůstal v plamenech a uhořel a npor. Filip byl vytažen těžce popálen z hořících trosek a odvezen do posádkové nemocnice, kde však po 5ti hodinách za částečného vědomí svému zranění podlehl.
Pohřeb obou konal se dne 8. února 1925 v Kroměříži z posádkové nemocnice a to des. Rozehnala na tamní hřbitov a npor. Filipa na nádraží odkudž byl převezen do svého rodiště Tábora. Účast na pohřbech byla ohromná, neboť tragický skon obou letců vzbudil v Kroměříži a jeho okolí značné vzrušení.
Ku pohřbu npor. Filipa v Táboře dne 11. února 1925 byl vyslán jako deputace npor. poz. let. Zahradník Karel.

Pokud někdo ví, kde se jeho hrob nachází (nebo zda byl už zrušen), ať sem prosím informaci doplní, nebo sám hrob vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček