Praha 3

Hrob Václav Provazník

Autor: www.vets.cz, archiv, archiv
Umístění: Praha 3, hřbitov v Praze (snad Olšanský)
Nápis:
neznámý
[Václav Provazník]
Poznámka:

Pilot rtm. Václav Provazník zemřel 27.11.1919 na následky zranění, utrpěného 25.11.1919 při letecké nehodě u obce Moraveč v okr. Pelhřimov. Více o jeho nehodě na stránkách Wikipedie, v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky
Václav Provazník je podle Kroniky obce Moraveč i podle Lidových novin ze dne 30.11.1919, pohřben v Praze (v novinách zmíněný Lepař má hrob na Olšanech), správa hřbitova Olšany záznam o pohřbení Václava Provazníka nenašla, záznamy nejsou kompletní. Může však být i na jiném pražském hřbitově. Pokud někdo ví, kde se jeho hrob nachází (nebo zda byl už zrušen), ať sem prosím informaci doplní, nebo sám hrob vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.

V kronice obce Moraveč je s datem 25. listopadu psáno:
Ve druhé polovině listopadu 1919 přistál nedaleko Myslova cizí aeroplán, nemohl pro nějakou poruchu odstartovati. Říkalo se, že byl zakoupen Ukrajinou v Německu.
Naše úřady aeroplán zabavily a vyslaly pilota a montéra, aby aeroplán rozmontovali a odvezli do Prahy. Pilot Václav Provazník a montér Josef Jičínský z Pardubic stroj opravili a o 1 hodině vzlétli, že budou ještě večer v Praze.
Po 10 minutách bylo slyšet výbuch. Obyvatelé Moravče Chmelné a Myslova sledovali letadlo a věstilo zřícení tohoto. Lidé spěchali v tu stranu a brzy našli hrozný obraz zříceného aeroplánu zarytého do močálu v Podlipčí na louce patřící Matěji Augustovi č.13.
Nešťastní letci byli z aeroplánu vytaženi a v nosítkách do Moravče přineseni. Byli umístěni v škole, v rodinném příbytku ř. uč. F. Toula.
Pilot Václav Provazník z Prahy zemřel ráno 27. listopadu 1919 následkem těžkého zranění vnitřního. V sobotu 29. listopadu doprovodilo ho obyvatelstvo v hojném počtu. Tělesná schránka jeho vezena na nádraží do N. Cerekve a odtud do Prahy, kde byla slavnostně pohřbena.
Příbuzní darovali chudým dětem 500 K.
Montér Josef Jičínský byl převezen do nemocnice v Pelhřimově, utrpěl při pádu těžké ublížení na hlavě a vyléčil se.

V Lidových novinách ze dne 30.11.1919 je psáno: K aviatickému neštěstí v Jižních Čechách se oznamují další podrobnosti. … Lepař a Provazník budou pohřbeni v Praze, Čížek v Brandýse.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček