Cheb

Hrob Josef Rambousek

Autor: www.vets.cz, 22.10.2021
Umístění: Cheb, Karlovarská, hřbitov
Nápis:
není znám
Poznámka:

Pilot des. Josef Rambousek zemřel 18.5.1928 při letecké nehodě v Chebu. Nevybral vývrtku. Pohřben byl 20.5.1928 v Chebu. Správa hřbitova v Chebu však nemá záznamy před rokem 1945, takže neví, ve kterém hrobě je pohřben.


V Knize zemřelých Technických útvarů (uložena ve VHA Praha) je k Josefu Rambouskovi uvedeno:
Pluk, vojenský útvar: letecký pluk 1
Den, měsíc a rok, místo, pol. okres (župa) a země úmrtí: 1928 18./V. osmnáctého května na poli u obce Schenbachu, okres Cheb, Čechy
Setnina, rota čí švadrona dělobitna: Pomocná letka
Hodnost: desátník polní pilot letec
Jméno zemřelého: Josef Rambousek
Místo narození, okres a země: Jablonec n/N. okres týž, Čechy, Chválenice, okres Pardubice, Čechy příslušný podle kmenového listu
Náboženství: bez vyznání
Rok narození: 1908
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatá, ovdovělý: svobodný
Povolání civilní: strojní zámečník
Zda zaopatřen?: ./.
Nemoc, způsob smrti dle ohledacího lístku nebo úmrtního listu: zabití při pádu letounu podle úmrtního listu
Kdy a kde pochován: 1928 20. května na obecním hřbitově v Chebu
Jméno a charakter pochovávajícího nebo protokolujícího kněze: P. B???o Kofr, výp. voj. duch. správce
Tomus a folio matriky, na základě které bylo protokolováno: T.IV. f.18. úmrtní knihy výpom. duch. správy pos. vel. v Chebu z 18./6. 1928 čj. 58/28
Poznámka: Lékař ohledávající: Dr. Teodor Zarzycki, šéflékař
Další o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Pokud někdo ví, kde se jeho hrob nachází (nebo zda byl už zrušen), ať sem prosím informaci doplní, nebo sám hrob vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'12.73'' E12°47'12.95'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Kudláček