Šaľa

Hrob Michal Kopascik (Kopačík, Kopáčik)

Autor: www.vets.cz, archiv, archiv
Umístění: Šaľa, římskokatolický hřbitov
Nápis:
není znám
Poznámka:

Pilot čet. asp. Michal Kopascik (psáno i Kopačík, možná i Kopáčik) od LP1 zemřel dne 23.8.1926 při letecké nehodě u obce Sviny u Veselí nad Lužnicí. Spolu s ním zemřel pozorovatel por. Josef Holoubek (hrob na vets.cz). Michal Kopascik byl pohřben 28.8.1926 v Šale nad Váhom na Slovensku, pohřbíval ho farář Juraj Gombár (římskokatolický farář v Šale v letech 1903 až 1930). Správa hřbitova však neví, kde se hrob Michala Kopascika nachází.
Jeho příjmení je v knize zemřelých uvedeno jako Kopascik, ve Věstníku MNO jako Kopačík (a na pomníku padlých 1. sv. války v jeho rodné Šale je několik padlých se jménem Kopáčik).

V Knize zemřelých Technických útvarů (uložena ve VHA Praha), je k Michalu Kopascikovi uvedeno:
Pluk, vojenský útvar: letecký pluk 1
Den, měsíc a rok, místo, pol. okres (župa) a země úmrtí: 1926 / 23. / srpna / Sviny / za vsí při polní cestě do Veselí, pol okres Třeboň, Čechy
Setnina, rota čí švadrona dělobitna: ˙/.
Hodnost: četař aspirant
Jméno zemřelého: Michal Kopascik
Místo narození, okres a země: Šála n/ Váhom, župa Bratislava, Slovensko, příslušný tamtéž – podle kmen. listu
Náboženství: římsko - katol.
Rok narození: 1904
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatý, ovdovělý: svobodný
Povolání civilní: student
Zda zaopatřen?: ˙/.
Nemoc, způsob smrti dle ohledacího lístku nebo úmrtního listu: uhořel při spadnutí létadla podle úmrtního listu
Kdy a kde pochován: 1926 28 srpna na hřbitově Šála n/ Váh. župa Bratislava, Slovensko
Jméno a charakter pochovávajícího nebo protokolujícího kněze: pochoval Juraj Gombár farář v Šále n/ V.
Tomus a folio matriky, na základě které bylo protokolováno: T.IX a str. 78 č.p.45 úmrt. matr. děkan. úřadu ve Veselý n/ L.
Poznámka: povolení k převozu mrtvoly vydáno okres. spr. pol. Třeboň j. 30311f 24./VIII. 26 úmrtní list děkan. úřadu ve Veselý n/ L. čj. 239j -19./V. 1927 I/59856/o?d27

V Kronice obce Borkovice 1922 – 1966 (ke čtení na stránkách SOA Třeboň), str. 150/snímek 151 je psáno: Dne 23. srpna konány v okolí t.r. vojenské manévry. Pohyb vojsk pozorovala dvě vojenská létadla, z nichž jedno velkým větrem a poruchou motoru za Roudnicemi na svinenských polích se zřítilo, pádem benzín se vzňal létadlo shořelo. při tom všem pozorovatel, který z převráceného lédadla byl vymrštěn, dopadl a příma levou rukou se zaryl, zústal s přelámaným tělem leřeti u létadla, pilot však v létadle zůstal a uškvařil se. Na místo neštěstí dostavili se lidé až ze Zlukova. Teprve večer byly mrtvoly vojenskými orgány odvezeny do Veselí. Tělo pilota – upečené – po kusech dáno do plátna. Pozorovatel poručík byl Čech a pilot četař byl Slovák.

Ve Pamětní knize školy ve Svinech 1885 - 1936 (ke čtení na stránkách SOA Třeboň) str. 212/snímek 107 je psáno: Neštěstí při voj. cvičení. Dne 23. srpna 1926 před desátou hodinou sřítilo se za zdejší obcí při vojenském manévru létadlo na Koubelů poli (p. Míky? Václ. č.p.33.) které jakmile narazilo vrtulí na zem, ihned se výbuchem benzínu vzňalo. Poručík p. Holoubek od 1. let. pluku byl nárazem létadla vyhozen asi 20 kroků od stroje a ihned usmrcen, druhý pilot četař (jméno vynecháno) ve stroji uhořel. Ze všech stran pěšky i na motorových vozidlech spěchali lidé podívati se na tuto katastrofu. Oba nešťastníci byli po sepsání protokolu komisí, odvezeni do Veselí n/ Luž.

Další o jejich nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Pokud někdo ví, kde se jeho hrob nachází (nebo zda byl už zrušen), ať sem prosím informaci doplní, nebo sám hrob vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček