Poděbrady

Hrob Jindřich Gärtner z Baumgartenu

  • + o skupině VPM (NB, Poděbrady, hřbitovy)
    • hřbitov, Poděbrady, ul. Bílkova
      souřadnice středu hřbitova 50°07'58.6"N 15°06'14.0"E
Autor: Ing. František Jedlička, 08.01.2019
Umístění: Poděbrady, Bílkova, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
ŠLECHETNÝ A VROUCNĚ MILOVANÝ MANŽEL
PAN
JINDŘICH
GÄRTNER Z BAUMGARTENU
ZASLOUŽILÝ A VŽDY NEUNAVNÝ
C.K. OKRES. TAJEMNÍK V PODĚBRADECH
MAJITEL ZLATÉHO ZÁSLUŽNÉHO KŘÍŽE
MARIÁNSKÉHO ŘÁDU NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ
A BRUNŠVICKÝHO LVA ATD
Narozen 23. února 1848
zemřel 9. července 1908
Odpočívej v pokoji můj drahý nezapomenutelný.
Poznámka:

Zálužný kříž – viz: http://www.vhu.cz/exhibit/mariansky-kriz-radu-nemeckych-rytiru-i-trida/ ; Brunšvický Lev – pravděpodobně se jedná o : „vévodský brunšvický Řád Jindřicha Lva“


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička