Praha 6

Kenotaf Václav Soukup

  • + o skupině VPM (P-06, Dejvice, hřbitov Šárka)
    • Praha 6, Dejvice, U Matěje
      Obecní hřbitov pro Dejvice byl založen v r. 1902 vedle kostelního hřbitova. Dnešní hřbitov sestává ze čtyř postupně zakládaných hřbitovů. Nejstarší část, označená dnes Šárka I se rozkládá kolem kostela. K ní na jižní části ve svahu přiléhá Šárka II. Z východu je starší část hřbitovů Dejvice I-VI, k jejich západní části je připojena část Dejvice VII, která svou severní stěnou navazuje na hřbitov Šárka II. Ve zdech, které oddělují jednotlivé hřbitovy, jsou průchody. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dejvic, má rozlohu 1,29 ha, 201 hrobek 2 320 hrobů a 430 urnových hrobů.

      (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
Autor: Vladimír Štrupl, 02.11.2013
Umístění: Praha 6, U Matěje
Nápis:
VÁCLAV SOUKUP
25.8.1889 - 11.12.1942 IN MEMORIAM
Poznámka:

možná Oběť 2. světové války


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi