České Budějovice

Hrob František Fidler

Autor: www.vets.cz, 22.10.2021
Umístění: České Budějovice, obecní hřbitov
Nápis:
není znám
Poznámka:

Pilot čet. František Fidler zemřel 12.10.1926 na zranění, utrpěná 10.10.1926 při letecké nehodě v Pardubicích. Při veřejném vystoupení přistával proti slunci, oslněn zachytil o elektrické vedení a spadl mezi diváky. Na místě bylo mnoho zraněných a jeden mrtvý.
František Fidler byl pohřben na obecním hřbitově v Českých Budějovicích dne 16.10.1926, není však známo, na kterém obecním hřbitově. Správa hřbitovů nemá záznam o jeho uložení na hřbitovech sv. Otýlie, Mladé a Třebotovice.

V Knize zemřelých Technických útvarů (uložena ve VHA Praha), str. 112, je k Františku Fidlerovi uvedeno:
Pluk, vojenský útvar: letecký pluk 1
Den, měsíc a rok, místo, pol. okres (župa) a země úmrtí: 1926 12. října, všeobecná nemocnice Pardubice, okres týž, Čechy
Setnina, rota čí švadrona dělobitna: 2 letka
Hodnost: četař polní pilot letec
Jméno zemřelého: František Fidler
Místo narození, okres a země: Srubec, okres Čes. Budějovice, Čechy, příslušný tamtéž podle úmrtního listu
Náboženství: řím. katol.
Rok narození: 1902
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatá, ovdovělý: svobodný
Povolání civilní: slévač železa
Zda zaopatřen?: ˙/.
Nemoc, způsob smrti dle ohledacího lístku nebo úmrtního listu: prolomení kosti lebeční při poruchovém pádu létadla podle úmrtního listu
Kdy a kde pochován: 1926 16./X. na obecním hřbitově v Čes. Budějovicích
Jméno a charakter pochovávajícího nebo protokolujícího kněze: pochoval JU.Dr Hameš Emanuel štábní kurát
Tomus a folio matriky, na základě které bylo protokolováno: no. ˙/. str. ˙/. úmrt. matr. výp. duch. zpr. pos. vel. v Pardubicích
Poznámka: Povolení k převozu mrtvoly vystaveno u okres. spr. pol. v pardubicích čj. 6921/26 z ?/X. 26. Úmrtní list posádk. vel. v Pardubicích výp. duch. spr. čj. 149? 26./X. 26 I/81209/duch

Další o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Pokud někdo ví, kde se jeho hrob nachází (nebo zda byl už zrušen), ať sem prosím informaci doplní, nebo sám hrob vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°58'28.09'' E14°28'27.62'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Kudláček