Poradna

V této části budeme shromažďovat zajímavé odkazy a rady pro naše čtenáře.

1. Hledáte svého předka

Odkazy na zajímavé instituce, seznamy padlých, legionářů.

2. Jaká je to uniforma

Odkazy na stránky s informacemi o uniformách.

3. Zdroje informací

Knihy, studie, diplomové práce.

4. Hledáte kontakt na úředníka odpovědného za evidenci válečného hrobu?

Krajský úřad (KÚ)
vede souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu, koordinuje péči o válečné hroby v rámci kraje, projednává přestupky a správní delikty kterých se dopustí obec.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP)
vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu, projednává přestupky a správní delikty.

5. Plánujete opravit, zřídit, zrušit, přemístit válečný hrob?

Rady, postupy, žádosti

6. x