Praha 3

Hrob Václav Antoš

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
    • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského
      skupina obsahuje jednotlivé hroby bez rozlišení skupiny ve které leží
Autor: vets, archiv
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Nápis:
není znám
Poznámka:

Pilot Václav Antoš (nar. 1890) zemřel při letecké nehodě dne 10.11.1918 v Chebu, a stal se tak druhým zemřelým letcem v novém Československu. Pohřben byl 16.11.1918 v Praze na Olšanských hřbitovech. Správa hřbitova však nemá kompletní záznamy, takže neví, ve kterém hrobě leží.
V jeho úmrtním oznámení je uvedeno:
Sklíčena hlubokým žalem sděluji všem přátelům a známým truchlivou zprávu, že zemřel můj vroucně milovaný a nezapomenutelný syn pan Václav Antoš, šikovatel českého leteckého sboru. Zesnul tragickou smrtí dne 10. listopadu t. r. o 2. hod. odpolední ve věku 28 let. Tělesná schránka drahého zesnulého bude z Chebu do Prahy převezena a zde bude v sobotu dne 16. listopadu t. r. o 2. hodině odpolední v ústřední kapli na hřbitově Olšanském vykropena a pak na témže hřbitově k věčnému spánku uložena. V Praze dne 14. listopadu 1918. Jménem veškerého truchlícího příbuzenstva: Jindřiška Antošová, matka. Pohřební ústav Františka Strnada v Praze, Lipová ul. 470-II. Telefon 2451. – Knihtisk Frant. Rebec v Praze.
Úmrtní oznámení je otištěno v časopisu Hobby Historie č. 39, vydání 2017, a v knize Jiřího Rajlicha, Cheb 1917 – 1947, vydání 2020, str. 122.
Více o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Pokud o hrobu Václava Antoše víte, prosím Vás o doplnění hrobového místa.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček