Kroměříž

Urna Otto Šafařík

Autor: www.vets.cz, archiv, archiv
Umístění: Kroměříž, obecní hřbitov ?
Nápis:
není znám
Poznámka:

Pilot kpt. Otto Šafařík od LP5 zemřel dne 4.2.1937 při letecké nehodě v Brně. Před přistáním na letišti Brno Černovice (LKCL, zrušeném v roce 2001) za špatné viditelnosti havaroval s třímotorovým bombardérem F-IX.1 mezi Šlapanicemi a Slatinou. Spolu s ním zemřeli rtm. piloti Josef Ovčačík a čet. Josef Plechatý (hroby obou jsou na vets.cz). Více o jejich nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky, foto nehody v internetové encyklopedii dějin Brna.

Otto Šafařík se narodil 25.2.1903 v Kroměříži, domovskou příslušnost měl v Hranicích na Moravě. Ve vojenských dokumentech (Věstník MNO – část osobní, 1937 str. 140, a osobní karta) je jeho křestní jméno uvedeno jako Ota. Jeho osobní karta i s fotografií je v knize plné chyb od Zbyňka Čeřovského „Katastrofy československého vojenského letectva 1918 – 1990“, díl 1. 1918 - 1939, vydání 2017, str. 243. Otto Šafařík byl ženatý, manželka Zdenka, roz. Arnsteinová, oddáni 31.10.1933 v Olomouci.
Ostatky Otto Šafaříka byly 9.2.1937 v Brně zpopelněny, a urna s popelem byla předána rodině k uložení na obecním hřbitově v Kroměříži (z materiálů Správy hřbitovů města Brna, uložených v Archivu města Brna). Správa hřbitova v Kroměříži však nemá informace, kde je urna s popelem Otto Šafaříka uložena.

V matrice oddaných okresního úřadu Olomouc město 1931 až 1934, inv. č. 11296, str.84/sken 89 (ke čtení na digi.archives.cz) je ke sňatku Otto Šafaříka uvedeno:
Pořadové číslo: 116
Den, měsíc a rok uzavření sňatku: 31. října 1933
Ženich - Jméno a příjmení: Otto Šafařík
Ženich - Povolání: nadpor. pol. pilot. let. pl. č.2
Ženich - Bydliště: Cheb
Ženich - Datum narození a rodiště: 25. února 1903 Kroměříž, okr. Kroměříž
Ženich - Svoboden, ovdovělý, rozloučen: svobodný
Ženich - Příslušnost: Hranice, okr. Hranice
Ženich - Náboženství: bez vyznání
Ženich – Jméno příjmení a povolání rodičů: + Josef Šafařík, úředník fin. stráže v Hranicích a Leopoldina, roz. Kostihová
Nevěsta – Jméno a příjmení: Zdenka Arnsteinová
Nevěsta – Povolání: profesorka
Nevěsta – Bydliště: Olomouc, Máchova č. 29
Nevěsta – Datum narození a rodiště: 1. července 1905 Olomouc – Nová Ulice, okr. Olomouc město
Nevěsta – Svobodná, ovdovělá, rozloučená: svobodná
Nevěsta – Příslušnost: Votice, okr. Sedlčany
Nevěsta – Náboženství: bez vyznání
Nevěsta – Jméno, příjmení a povolání rodičů: + Cyril Arnstein, účetní v Ol.- Nové Ulici a Florentina, roz. Kolíbalová
Jméno, příjmení povolání a bydliště svědků: Frant. Hřivna npor. děl. pl. 108 v Hranicích, Marie Hřivnová, manželka shora uvedeného v Hranicích
Jméno a služební hodnost úřed. osob, před nimiž učiněno slavnostní přivolení k sňatku: nečitelné
Doklady, dle nichž naskytnuvší se překážky sňatku byly odstraněny: Ženichu jako npor. v činné službě uděleno bylo zem. voj. velit. v Brně dne 4. října 1933, č. 12133/1 osob dův. ? 1933 povolení k uzavření sňatku se sl. Zdenkou Arnsteinovou z Olomouce.
II-2223/4 3/XI 1933 vydáno: 1) Rod. l. ženicha z.d.30./I. 1904 f. úř. u sv. Mořice v Kroměříži č.55 2)Dom. l. ženicha z.d.17/XI. 1913 měst. ? Hranice č. 1437 3) Rod. l. nevěsty z.d. 6./X. 1926 ř.k.f. úř. v Ol. – Nové Ulici č. 1508 Olomouc 31./X. 1933 Starosta: podpis

V Matrice zemřelých města Brno (městská rada), č. 17899, list 133/sken 156, (ke čtení na ACTA PUBLICA) je k Otto Šafaříkovi uvedeno:
Pořadové číslo: 19
Den, měsíc a rok úmrtí: 4. února 1937
Den, měsíc a rok pohřbení: 9. února 1937
Místo úmrtí: Brno Slatina
Místo pohřbení: Zpopelněn v Brně
Jméno a příjmení a povolání zemřelého: Otto Šafařík, kapitán let. pl. 5, bytem v Brně Černovicích, Školní č. 33, nar. dne 25.2.1903 v Kroměříži, příslušný do Hranic, syn manželů Josefa Šafaříka úředníka důch. kontroly, a Leopoldiny, roz. Kostihové
pohlaví: mužské
náboženství: bez vyznání
stav: ženatý
stáří: 33 roků, 11 měsíců, 9 dní
Způsob smrti: Poranění při zřícení letadla
Jméno ohledače mrtvol: pplk. dr. Buček
Běžné číslo protokolu o ohledání mrtvých: 471/37
Poznámka: Oddán dne 31.10.1933, další špatně čitelné

Pokud někdo ví o místu uložení urny Otto Šafaříka, nebo zda již bylo zrušeno, ať sem prosím informaci doplní, nebo sám místo vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°17'52.26'' E17°23'35.23'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Kudláček