Banská Bystrica

Hrob František Musil

Autor: www.vets.cz, archiv
Umístění: Banská Bystrica, Nám. Š. Moysesa, katolický hřbitov
Nápis:
Neznámý
Poznámka:

Pilot des. František Musil od 10. letky LP3 zemřel v nemocnici 20.8.1932 na následky zranění, utrpěného při letecké nehodě 18.8.1932 u letiště Veľká Luka, u Sliač na Slovensku. Spolu s ním zemřel i pozorovatel mjr. Hynek Bartoněk. František Musil se narodil roku 1909 v obci Studnice v okr. Vyškov, pohřben byl 22.8.1932 na katolickém hřbitově v Banské Bystrici. Dle správy hřbitova se hřbitov (bývalý katolický) nachází na Námestí Š. Moysesa, v evidenci však hrob Františka Musila nemá.
Více o jejich nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

V Úmrtní matrice Leteckého pluku 3, list 12 (ke čtení ve VHA Bratislava) je k Františku Musilovi uvedeno:
- Oddíl, ústav: Letecký pluk 3, generála letce M.R. Štefánika
- Den, měsíc a rok úmrtí, dále místo, okres a země: 1932 20. srpna v městské nemocnici v Banské Bystrici, okres týž, země Slovenská
- Pododdíl: 10. letka
- Hodnost vojenská: desátník délesloužící
- Jméno zemřelého: František Musil
- Rodiště, okres a země, domovská obec, Doklad: Studnice, politický okres Vyškov, země Moravskoslezská, příslušný tamtéž, dle osobního zaznamu čís. 574
- Náboženství: římskokatolické
- Věk: 1909
- Pohlaví: mužské
- Svobodný, ženatý, ovdovělý: svobodný
- Povolání občanské: bez zaměstnání a bez povolání
- Zda zaopatřen sv. svátostmi umírajících:
- Příčina smrti: Zlomení páteře a zápal plic
- Kdy a kde pohřben? : 1932 22. srpna na katolickém hřbitově v Banské Bystrici, okres týž, země Slovenská
- Pohřbívající nebo protokolující kněz: V zastoupení Klemens Longauer, kaplan
- Svazek a list cizí matriky: Tomus II, folio 5 knihy zemřelých vojenské duchovní správy karolické u 10. divize.
- Poznámka: Spadl s letadlem nešťastnou náhodou, podle protokolu posádkového velitelství v Banské Bystrici, čj. 725, ze dne 20. srpna 1932.

Pokud o hrobu Františka Musila víte, prosím Vás o doplnění hrobového místa nebo o vložení jeho hrobu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček