Medzilaborce

Hrob Eugen Sokolovský

Autor: www.vets.cz, archiv
Umístění: Medzilaborce, hřbitov, asi katolický
Nápis:
není znám
Poznámka:

Letecký pozorovatel ppor. Eugen Sokolovský (nar. 1908 v Krásném Brodě, okr. Medzilaborce) od 10. letky LP3 zemřel dne 19.2.1930 při letecké nehodě v Nitře na Slovensku. Pohřben byl 23.2.1930 v Medzilaborcích. Eugen Sokolovský byl římskokatolického vyznání, takže byl pravděpodobně pohřben na katolickém hřbitově. Správce hřbitova nemá záznam o jeho hrobu, ale uvádí, že by mohl být „pochovaný na starom cintoríne, ktorý sa nachádza v meste za Mestským úradom a od toho cintorína niesu žiadne záznamy".
V přiložené Úmrtní matrice LP3, a ve zprávě o úmrtí ve Věstníku MNO 1930, str. 98, je jeho jméno psáno česky jako Evžen, ale ppor. Sokolovský byl ze Slovenska, a slovensky je správně Eugen. Ve zprávě o jmenování polním pozorovatelem letcem PRO MEMORIA ve Věstníku MNO 1930 je chybně psáno Eduard.
Více o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Pokud víte o hrobu Eugena Sokolovského, zde se zachoval a kde, prosím Vás o doplnění chybějících údajů, případně vložení hrobu na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček