Olomouc

Hrob Miloslav Novotný

Autor: www.vets.cz, archiv
Umístění: Olomouc
Nápis:
není znám
Poznámka:

Miloslav Novotný byl příslušný k PP15, a toho času byl jako letecký pozorovatel přidělen k LP2. Pocházel z Olomouce, a zemřel 10.6.1931 při letecké nehodě v Olomouci – Řepčíně. Spolu s ním zemřel pilot Jan Šimon (hrob na vets.cz).
Pohřeb Miloslava Novotného se dle Kroniky LP2 konal 12.6.1931 na vojenském hřbitově v Olomouci – Černovíru, ale dle Úmrtní matriky města Olomouce byl 12.6.1931 pohřben na komunálním hřbitově v Olomouci za přítomnosti správce hřbitova Rudolfa Jahna (bez kněze asi proto, že byl bez vyznání). V Úmrtní matrice PP15 je navíc uvedeno, že byl zpopelněn na komunálním hřbitově v Olomouci, ale slovo „zpopelněn“ je v závorce a částečně škrtnuto.
Správa městského hřbitova v Olomouci – Neředíně o jeho hrobu neví, a o jeho hrobu na vojenském hřbitově v Olomouci Černovíru rovněž nejsou informace. Takže není známo, kde se jeho hrob/urna nachází.

V Kronice LP2 je o nehodě napsáno: Dne 10.6.1931 udála se tragická letecká nehoda, jíž padly za oběť dva lidské životy. por. Novotný Miloslav, 8. letky, jenž byl před 10 dna přidělen k našemu pluku po absolvování kurzu pěch. pozorovatelů, konal s desátníkem pil. letcem Šimonem Janem 8. letky na letounu A-11 cvičný radiolet v blízkosti letiště. Když již úkol byl skončen a pilot měl přistáti, dostal se letoun, patrně ztrátou rychlosti, do vývrtky a roztříštil se na zemi poblíže silnice do Horky nedaleko oceláren v Řepčíně. Oba letci utrpěli tak těžká zranění na hlavě a vnitřní, že v brzku skonali. Pohřeb por. Novotného, rodilého Olomoučana, konal se dne 12.6. na voj. hřbitově v Černovíře, tělesné pozůstatky des. Šimona byly převezeny do jeho domova v Horních Heršpicích u Brna ku pohřbení.

V Úmrtní matrice města Olomouce, list 71 / sken 45, matrika Z - inv.č. 12226 – sig. CV XV 17 - 1892 – 1936 - Olomouc (ke čtení na digi.archives.cz) je k Miloslavu Novotnému uvedeno:
Pořadové číslo: 13
Den, měsíc a rok úmrtí: 10. června 1931
Den, měsíc a rok pohřbení: 12. června 1931
Místo úmrtí: na poli mezi Olomoucem - Řepčínem a Horkou
Místo pohřbení: Olomouc – komunální hřbitov za přítomnosti správce hřbitova Rudolfa Jahna
Jméno a příjmení a povolání zemřelého: Miloslav Novotný, poručík 15. pěš. pl. (let. pozorovatel), bytem v Olomouci – Nové Ulici, Herderova ul. č.4, nar. v Olomouci
pohlaví: mužské
náboženství: bez vyznání
stav: svobodný
stáří: 1906, červenec, 20
Způsob smrti: Zlomenina spodiny lebeční a komplikovaná zlomenina levé stehenní kosti
Jméno ohledače mrtvol: Dr. Fladerer
Běžné číslo protokolu o ohledání mrtvých: ohl. list čís. – (let. pluku : 2)
Poznámka: II.-1381 V Olomouci 11.6.1931 Starosta: podpis

V Úmrtní matrice Pěšího pluku 15, list 4 (ke čtení ve VHA Praha) je k Miloslavu Novotnému uvedeno:
Oddíl, ústav: Pěší pluk číslo 15
Den, měsíc a rok úmrtí, dále místo, okres a země: 1931 10. června, na poli mezi Olomoucem Řepčínem a Horkou, politický okres Olomouc, země Moravskoslezská
Pododdíl: ˙/.
Hodnost vojenská: poručík, letec pozorovatel
Jméno zemřelého: Miloslav Novotný
Rodiště, okres a země, domovská obec, Doklad: Olomouc, týž politický okres, země Moravskoslezská, příslušný tamtéž podle domovského listu 49D
Náboženství: bez vyznání
Věk: 24 let (narozen 20. července 1906)
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatý, ovdovělý: svobodný
Povolání občanské: důstojník z povolání
Zda zaopatřen sv. svátostmi umírajících: ˙/.
Příčina smrti: Zlomenina spodiny lebeční a komplikovaná zlomenina lesce? stehenní kosti podle výtahu z úmrtní matriky magistrátu hlavního města Olomouce čís. II-1881 ze dne 13. června 1931
Kdy a kde pohřben: 1931 12. června (zpopelněn) na komunálním hřbitově v Olomouci, týž politický okres, země Moravskoslezská
Pohřbívající nebo protokolující kněz: pohřben za přítomnosti správce hřbitova Rudolfa Jahna
Svazek a list cizí matriky: Úmrtní matrika magistrátu hlavního města Olomouce sv. z roku 1931 str. 71.

Další o jejich nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Pokud někdo ví, kde se jeho hrob nachází (nebo zda byl už zrušen), ať sem prosím informaci doplní, nebo sám hrob vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček