Praha 14

Hrob Matěj Kvasnička

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
    • Praha 14, ulice Broumarská
      souřadnice středu hřbitova:
      50°05'34.59"N, 014°32'50.85"E
Autor: Marek Skýpala, 04.09.2019
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
MATĚJ KVASNIČKA
11.12.1895 – 12.1.1963
Poznámka:

Bude se patrně jednat o místního občana, čs. legionáře téhož jména, který má téměř shodné datum narození.
Matěj Kvasnička se narodil dne 11.12.1894 v Předboři. Před válkou žil v Kyjích. Po obecné a pokračovací škole pracoval jako zedník. Zajat byl jako vojín c.k. 75. pěšího pluku dne 10.9.1915 u Tarnopole. Do čs. vojska se přihlásil dne 10.7.1917 v Borispolu. Jako vojín byl zařazen k 5. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 13.10.1920 jako svobodník 2. lehkého dělostřeleckého pluku.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'36.55'' E14°32'50.61''
Pomník přidal: Marek Skýpala