Cheb

Hrob Karel Peterka

Autor: www.vets.cz, archiv
Umístění: Cheb, Karlovarská, hřbitov, č. hrobu 2276 sekt. II.
Nápis:
není znám
Poznámka:

Pilot Karel Peterka zemřel 9.7.1922 při letecké nehodě v Chebu. Příčinou nehody byla porucha řízení. Pohřben 12.7.1922 pravděpodobně v Chebu (v Knize zemřelých je psáno „tamtéž“). Správa hřbitova v Chebu však nemá záznamy před rokem 1945, takže neví, kde se hrobové místo č. 2276 sekt. II. nachází.

V Knize zemřelých Technických útvarů (uložena ve VHA Praha) je ke Karlu Peterkovi uvedeno:
Pluk, vojenský útvar: letecký pluk č.3
Den, měsíc a rok, místo, pol. okres (župa) a země úmrtí: 1922. 9. července letiště v Chebu, okres týž, Čechy
Setnina, rota čí švadrona dělobitna: školní rota v Chebu
Hodnost: vojín pilotní žák
Jméno zemřelého: Karel Peterka
Místo narození, okres a země: Štýr, Rakousy; Bystrá, pol. okres Polička, Čechy
Náboženství: bez vyznání
Rok narození: 1901
Pohlaví: mužské
Svobodný, ženatá, ovdovělý: svobodný
Povolání civilní: strojní zámečník
Zda zaopatřen?: ./.
Nemoc, způsob smrti dle ohledacího lístku nebo úmrtního listu: zlomení spodiny lebeční následkem zřícení létadla, vnitřní zranění dle úmrtního listu
Kdy a kde pochován: 1922. 12. července na hřbitově tamtéž, č. hrobu 2276 sekt. II.
Jméno a charakter pochovávajícího nebo protokolujícího kněze: Frant. Branec. voj. duch. správec
Tomus a folio matriky, na základě které bylo protokolováno: Sv. IV., str. 3. ú.k. voj. duch. správy v Chebu
Poznámka: M.U.Dr Josef Pollák, pluk. lékař Dle úmrtního spravy kat. posad. velit. v Chebu č. 330. ze dne 12.VIII.22

Další o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Pokud někdo ví, kde se jeho hrob nachází (nebo zda byl už zrušen), ať sem prosím informaci doplní, nebo sám hrob vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček