Praha 14

Hrob Josef Votruba

  • + o skupině VPM (P-14, Kyje, hřbitov)
    • Praha 14, ulice Broumarská
      souřadnice středu hřbitova:
      50°05'34.59"N, 014°32'50.85"E
Autor: Marek Skýpala, 04.09.2019
Umístění: Praha 14, Broumarská, hřbitov Kyje
Nápis:
JOSEF VOTRUBA
* 18.II.1895 + 23.V.1951
Poznámka:

Může se jednat o čs. legionáře stejného jména a shodného data narození.
Josef Votruba se narodil dne 18.2.1895 v Třebči. Po obecné škole pracoval jako zedník. Zajat byl jako vojín c.k. 91. pěšího pluku dne 22.8.1917 u Mediazzy. Do čs. vojska vstoupil dne 8.5.1918, jako vojín byl zařazen k 32. pěšímu pluku (italských legií). Dne 24.9.1920 byl demobilizován v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'36.53'' E14°32'51.84''
Pomník přidal: Marek Skýpala