Praha 3

Hrob Josef Kohel

  • + o skupině VPM (P-03, Olšanské hřbitovy)
    • Olšanské hřbitovy, Praha 3, Jana Želivského
      skupina obsahuje jednotlivé hroby bez rozlišení skupiny ve které leží
Autor: www.vets.cz, archiv
Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy
Nápis:
není znám
Poznámka:

Josef Kohel od LP1 zemřel dne 4.7.1924 při letecké nehodě na cvičišti v Milovicích. Při shazování pouzdra se zprávou se mu stuha pouzdra zachytila za plynovou páku. Pohřben byl 7.7.1924 na hřbitově Praha – Olšany. Správa hřbitova však záznam o pohřbu nemá, takže neví, ve kterém hrobě leží.
V Kronice leteckého pluku 1 (uložena ve VHA Praha), na str. 136 je psáno: Dne 7. července 1924 konal se pohřeb četaře - pilota - letce Kohela ve 14 hod. z kaple divisní nemocnice č.1 na hřbitov na Olšanech.
Více o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

Pokud o hrobu Josefa Kohela víte, prosím Vás o doplnění hrobového místa nebo o vložení jeho hrobu.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'6.5'' E14°28'12.65'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Kudláček