Říčany

Hrob Vojtěch Koukal

Autor: Marek Skýpala, 03.12.2018
Umístění: Říčany, K Solné stezce, městský hřbitov
Nápis:
VOJTĚCH KOUKAL
1 (nečitelné) V. 1883 (nečitelné)
Poznámka:

Mohlo by se jednat o hrob Vojtěcha Koukala, který se narodil dne 15.4.1883 v Bořetíně u Kamenice nad Lipou a před válkou měl domovskou obec v Liboci u Prahy. Po obecné škole pracoval jako dělník. Zajat byl dne 22.3.1915 v hodnosti vojína c.k. 75. pěšího pluku v Přemyšli. Do čs. vojska se přihlásil dne 10.8.1916 v Taganrogu. Dne 2.4.1918 byl jako vojín zařazen k 5. střeleckému pluku (ruských legií). V ČSR byl dne 3.10.1920 demobilizován v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'11.34'' E14°38'31.33''
Pomník přidal: Marek Skýpala