Mírov

Hrob Emanuel Pejchal

Autor: Marek Skýpala, 31.12.2022
Umístění: Mírov, civilní hřbitov
Nápis:
EMANUEL
* 1894 + 1957
Poznámka:

Emanuel Pejchal by mohl být totožný s čs. legionářem, který je v databázi zapsán jako Emil Pejchal, nar. 13.12.1894 v Bohdalově, domovsky příslušný do Mírova.
Emil Pejchal po obecné škole pracoval jako zedník. Zajat byl jako vojín c.k. 81. pěšího pluku dne 22.3.1915 v Karpatech. Dne 18.10.1917 byl zařazen do 7. střeleckého pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 17.11.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°48'2.45'' E16°51'6.1''
Pomník přidal: Marek Skýpala