Nymburk

Hrob Josef Piroutek

Autor: Marek Skýpala, 15.03.2019
Umístění: Nymburk, Lipová, městský hřbitov
Nápis:
JOSEF PIROUTEK
KOVÁŘ ČSD
25.4.1894 - 4.1.1958.
Poznámka:

Josef Piroutek se narodil v obci Mečíř. Před válkou měl domovskou obec v Drahelicích a Nymburku. Po obecné škole pracoval jako dělník. Zajat byl jako vojín c.k. 36. pěšího pluku dne 27.5.1915 na Sanu. Do čs. vojska se přihlásil dne 4.6.1916 v Paramonovu. Dne 12.8.1917 nastoupil jako vojín k 6. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 15.9.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'58.22'' E15°1'28.97''
Pomník přidal: Marek Skýpala