Lenešice

Hrob Alois Roháč

Autor: Petr Kudláček, 09.08.2022
Umístění: Lenešice, Jana Švermy, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVAJÍ V PÁNU
RODINA
ROHÁČOVA
A ČÁPOVA
[Alois Roháč]
Poznámka:

Letecký pozorovatel por. Alois Roháč od LP2 zemřel 3.6.1927 při letecké nehodě u obce Horka nad Moravou u Olomouce. Dle zápisu v Kronice LP2 byl Alois Roháč pohřben ve svém rodišti, v Lenešicích u Loun. Obec Lenešice však neví, kde je jeho hrob. Na hřbitově v Lenešicích se nachází hrob č. 339 rodiny Roháčovy, není však ověřeno, zda je do něj Alois Roháč uložen.
Další o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky
V kronice LP2 (ke čtení ve VHA Praha) je psáno: Dne 3. června 1927 událo se u pluku letecké neštěstí při cvičení v souboji. Skupina dvoumístných letounů A-12 byla napadena stíhacím letounem za účelem výcviku ve střelbě s fotokulometem. Při jednom náletu Š-20 s pilotem čet. Kolaříkem 33. letky byl uvedeným letounem sražen trup letounu A-12 s posádkou čet. Manhardem (sic) a por. poz. Roháčem. Oba poškozené letouny se zřítily k zemi; pilot čet. Manhard (sic) pokusil se vyskočiti s padákem z letounu, padák však byl nešťastnou náhodou zachycen trupem letounu a roztržen, takže Manhard, jenž byl nalezen asi 50 m od trosek letounu se pádem zabil. Rovněž čet. Kolařík a por. Roháč zahynuli. Katastrofa se udála u Horky a vzbudila velké vzrušení. Pohřeb zahynulých se konal 5. června z nádvoří Štefánikovách kasáren na hlavní nádraží, odkud pozůstatky byly převezeny do jich rodišť, Roháče do Lenešic u Loun, Kolaříka do Příbora, pohřeb Manharda (sic) se konal téhož dne v Prostějově.
Pokud někdo ví, kde se jeho hrob nachází (nebo zda byl už zrušen), ať sem prosím informaci doplní, nebo sám hrob vloží na stránky Spolku pro vojenská pietní místa.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček