Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Čulenova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žiškova, Žižkova, nezařazeno

Hrob Jozef Páleník

Autor: Ladislav Barabás, 23.10.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, Urnový háj pri krematóriu, sektor 1 chodník 0/8
Nápis:
plk. JOZEF
PÁLENÍK
1920 – 2000

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'43.3'' E17°2'32.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Páleníček

Autor: Ladislav Barabás, 23.10.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, Urnový háj pri krematóriu, sektor 2, chodník 1/12, celkom vpravo
Nápis:
JOZEF PÁLENÍČEK
1912 – 1988
Poznámka:

pplk. Jozef Páleníček (2.9.1912 Moravský sv. Ján – 28.3.1988) absolvoval v roku 1935 Školu dôstojníkov letectva v zálohe v Prostějove a v roku 1937 Vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave. V roku 1938 ešte pred rozpadom ČSR získal kvalifikáciu stíhacieho pilota. Počas služby v čsl. predvojnovom letectve slúžil ako stíhací pilot v letke 35. leteckého pluku č. 2, neskôr ako I. dôstojník 50. letky v leteckom pluku č. 4. Od 1.9.1939 veliteľ 12. stíhacej letky. Zúčastnil sa všetkých bojových nasadení Slovenských vzdušných zbraní: Poľsko, Maďarsko, Sovietsky zväz. Od 1.1.1943 slúžil ako veliteľ letky 13. Dňa 31.8.1944 preletel spolu s niektorými pilotmi k Červenej armáde. Dňa 18.9.1944 bol prijatý do 1. čs. zmiešanej leteckej divízie. Po vojne slúžil do roku 1952 v čs. letectve ako veliteľ 30. leteckého bitevného pluku v rámci 4. leteckej divízie.
(zdroj: forum.valka.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'44.6'' E17°2'36.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Kremnický

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, cintorín pri krematóriu, sektor 1, chodník C, hrob č. 69
Nápis:
PLK. ŠTEFAN KREMNICKÝ
1910 - 1998
Poznámka:

*23.11.1910, Drahovce, okres Piešťany. Datum a místo odvodu:23.09.1944, VB. Osobní číslo: Z, T-2024.
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Miloš Hrušovský

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2014
Umístění: Bratislava, Hodonínska, cintorín pri krematóriu, sektor 1, chodník C, hrob č. 81
Nápis:
MILOŠ HRUŠOVSKÝ
15.IV.1908 – 27.II.1980
NOSITEĽ
RADU VÍŤ. FEBRUÁRA
RADU ČERV. ZÁSTAVY
Poznámka:

Miloš Hrušovský (15.4.1908 Bánovce nad Bebravou – 27.II.1980 Bratislava) bol účastník protifašistického odboja a SNP. V apríli 1943 bol zatknutý agentmi ÚŠB a väznený v Bratislave. Po vypuknutí SNP ušiel z väzenia s pomocou ilegálnych pracovníkov justičnej služby. Až do zranenia bojoval ako príslušník 2. čs. partizánskej brigády J. V. Stalina. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Čs vojnový kríž 1939, Rad 25. februára 1948, Rad práce a i.
Zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karel Skyba

Autor: Ladislav Barabás, 23.10.2015
Umístění: Bratislava, Hodonínska, urnový háj pri krematóriu, sektor I
Nápis:
plk. ING. KAREL SKYBA
10.4.1945 – 14.10.2014

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'43.4'' E17°2'31.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dušan Slobodník

Autor: Ladislav Barabás, 03.10.2009
Umístění: Bratislava, Hodonínska, urnový háj pri krematóriu,sektor 1, chodník C, číslo 94
Nápis:
DUŠAN
SLOBODNÍK
*1927 †2001
Poznámka:

Dušan Slobodník (11.4.1927 Pezinok 13.12.2001) bol slovenský spisovateľ, literárny vedec, prekladateľ a politik. V máji 1944 vstúpil do Hlinkovej mládeže, v dňoch 28.2.-10.3.1945 sa na základe povolávacieho rozkazu zúčastnil kurzu pre diverzantov vedeného nemeckou tajnou službou. 22.4.1945 bol zatknutý sovietskou vojenskou kontrarozviedkou a sovietsky vojenský súd ho odsúdil na 15 rokov nútených prác. Takmer 9 rokov strávil v sovietskych gulagoch. Po Stalinovej smrti bol v roku 1953 vrátený na Slovensko. V roku 1954 si dokončil maturitu a začal študovať na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1958 bol počas Bacílkovej previerkovej kampane vylúčený zo štúdia. Listom požiadal Najvyšší súd ZSSR o rehabilitáciu a ten ho plne rehabilitoval. Štúdium dokončil na Filozofickej fakulte UK v Prahe. Po roku 1989 sa politicky angažoval a prispel k vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V rokoch 1992-94 bol ministrom kultúry.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vladimír Bukva

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor V, chodník 2, hrob č. 844
Nápis:
VLADIMÍR BUKVA
*21.III.1915 †14.I.1985
Poznámka:

Vladimír Bukva (21.3.1915 Pottsvill USA - 14.1.1985 Bratislava) kapitán delostrelectva, veliteľ podúseku Sinec II. taktickej skupiny. Na voj. službu odvedený 1.7.1934 v Bratislave, na jeseň 1935 nastúpil do VA v Hraniciach na Morave. Po vzniku Slovenskej republiky v marci 1939 sa stal veliteľom del. pl. 110, s ktorým bojoval proti maď. armáde na vých. Slovensku. Na východnom fronte bojoval 4.7. - 6.10.1941. Deň pred vypuknutím SNP sa pridal k povstalcom. Po potlačení povstania bol veliteľom stráže part. štábu a II. paradesantnej brigády v oblasti Soliská a Lomnická dolina. Od 1.12.1944 žil v ilegalite v Bratislave. Po oslobodemí pokračoval v arm. službe v Bratislave a Prahe, neskôr pôsobil ako vysokoškolský pedagóg. Do výslužby bol v hodnosti pplk. del. prepustený 1.1.1973. Vyznamenania: Pam. medaila Za obranu Slovenska, Pam. odznak II. stupňa, Za zásluhy, Rad SNP II. stupňa
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'38.5'' E17°2'36.1'' (hrob)
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Julius Slabeycius

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor VII, chodník 4, hrob č. 107
Nápis:
MUDr. JULIUS SLABEYCIUS
*1.4.1916 †31.1.1988
Poznámka:

MUDr. Julius Slabeycius (1.4.1916 Brezno - 31.1.1988 Bratislava) vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. Na východný front ho odvelili v zostave RD v marci 1942, po návrate pôsobil ako šéflekár v posádkovej nemocnici v Trenčíne. Po vypuknutí SNP sa v B. Bystrici prihlásil do 1. čs. arm. a pôsobil ako náčelník chirurgického odd. v Sliači, kde boli sústredení ťažko ranení povstalci. Ranení boli letecky dopravovaní do voj. nemocníc na Ukrajine. V októbri 1944 odletel do ZSSR, kde bol až do mája 1945 šéflekárom 1. čszld v ZSSR. Po skončení vojny odišiel v hodnosti pplk. do civilu. Vyznamenania: Rad SNP II. tr., Rad SNP I. tr., Orden Otečestvennoj vojny 2. tr.
Zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'48.5'' E17°2'32.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Lipka

Autor: Ladislav Barabás, 14.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I, chodník D, hrob č. 96
Nápis:
RODINA
LIPKOVA
Poznámka:

František Lipka (20.7.1914 Martin-Vrútky - 24.11.1975 Bratislava) stotník technickej zbrojnej služby, aktívny príslušník komunistického odboja a organizátor partizánskeho hnutia na záp. Slovensku. Na vojenskú službu nastúpil v Josefove, kde absovoval ŠDDZ. Od roku 1939 sa zapojil do rôznych foriem odbojovej činnosti. V roku 1944 sa stal spolupracovníkom vedenia KSS a organizoval partizánske hnutie na záp. Slovensku. Počas SNP udržiaval spojenie s povstaleckým územím. Po porážke SNP zabezpečoval rádiové spojenie KSS s moskovským vedením KSČ. Vyznamenania: Čs. voj. kríž, Rad SNP I. tr,. Rad 25. febr. 1948 I. st., Za zásluhy o výstavbu, Rad červenej hviezdy, Rad práce, Rad červ. zástavy, Rad víťazného februára.
Zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anton Tomeček

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor VII, chodník 6, hrob č. 99
Nápis:
ANTON TOMEČEK
*8.6.1912 †3.12.1991

S LÁSKOU SPOMÍNAME
Poznámka:

Anton Tomeček (8.6.1912 Viedeň - 3.12.1991 Bratislava) kapitán v zálohe, spravodajský dôstojník 1. čs. armády. Na vojenskú službu nastúpil 15.7.1934 pri p. pl. v Trenčíne. Od 24.3.1939 do 1.6.1939 nastúpil do činnej služby pri p. pl. 4 v Trnave. V súvislosti s ťažením proti Poľsku bol od 28.8.1939 - 25.10.1939 pridelený na 2. odd. MNO v Bratislave. Ako učiteľ bol členom odbojovej skupiny "Flóra". Podieľal sa na prípravách SNP. Po vypuknutí povstania odišiel do B.Bystrice, kde pôsobil ako sprav. dôst. na veliteľstve 1. ČSA. Dňa 28.10.1944 ho povýšili na kpt. v zálohe. R. 1952 ho zatkla ŠtB a na základe obvinenia, že bol členom angl. rozviedky ho odsúdili na 18 rokov väzenia. Trest si odpykával v Jáchymove, amnestovaný.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'48.5'' E17°2'32.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás