Bratislava

Pomník Obětem SNP

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.09.2006
Umístění: Bratislava, námestie SNP, koniec Poštovej ulice; oproti obchodnému domu Dunaj
Nápis:
PAMÄTAJ, ŽIVÝ, NA ROK ŠTYRIDSIATY ŠTVRTÝ,
KEĎ ODHODLANÍ NA SMRŤ POVSTALI PROTI FAŠISTICKEJ SMRTI
SYNOVIA VERNÍ A HOLOU HRUĎOU ZAŠTÍTILI MAŤ
TO BRONELI UŽ ZORE, KTORÉ ROZŽAL NA OBZORE STALINGRAD
Poznámka:

Autorom je sochár Ján Kulich a architekt Dušan Kuzma.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'45.1'' E17°06'34.9''
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka
Doplnění informací: Ladislav Barabás

Pamětní deska Trianonská mírová smlouva

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 09.10.2011
Umístění: Bratislava, námestie SNP, na budově pošty
Nápis:
TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMLUVA
THE TRIANON PEACE TREATY

4. JÚNA 1920

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
VYJADRUJE VĎAKU
SPOJENECKÝM MOCNOSTIAM ZA UZAVRETIE
TRIANONSKEJ MIEROVEJ ZMUVY
S MAĎARSKOM
DŇA 4 JÚNA 1920 V ZÁMKU GRAND TRIANON
VE VERSAILLES PRI PARÍŽI,
KTORÁ SPEČATILA ROZPAD UHORSKA,
SITUOVALA ČESKO-SLOVENSKO A ĎALŠIE
KRAJINY V IM PRISLÚCHAJÍCÍCH HRANICIACH
A DALA TVÁR NOVEJ EURÓPE

„Keď som o tri štvrte na päť dňa 4. Júna 1920
pod zmluvu nesúcu meno Trianon moje meno podpísal,
vedel som, že podpisujem vyúčtovanie slovenského národa
s bývalým Uhorskom, vyúčtovanie účtov podpísaných
od vrchu až dolu krvou, utrpením a biedou mojho národa
A také vyúčtovanie je večné“

Vyslanec JUDr. ŠTEFAN OSUSKÝ
signatár Trianonskej zmluvy
v mene Česko-Slovenska

90. VYROČIE 2010

THE TRIANON PEACE TREATY
BETWEEN ALLIED AND ASSOCIATED POWERS
AND HUNGARY

VĎAČNÍ SLOVÁCI
Poznámka:

Trianonská smlouva byla podepsaná velvyslancem Štefanem Osuským a ministrem zahraničí Edvardem Benešem, dne 4.6.1920 na zámku Trianon ve Versailles. Maďarsko jako nástupnický stát zaniklého Uherska touto smlouvou uznalo nezávislost Československé republiky. Pro Maďarsko znamenala smlouva ztrátu více jak 70% bývalého území Uherska.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'44'' E17°6'32.7''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamětní deska rok 1989

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.09.2006
Umístění: Bratislava, námestie SNP, napravo od vchodu do Kostola milosrdných bratov
Nápis:
"LEN TEN, KTO SI SLOBODU VYBOJOVAL, JE JEJ HODEN"

NA TOMTO MIESTE SME SA V NOVEMBRI 1989 ROZHODLI VZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ
ZA BUDÚCNOSŤ DO SVOJICH RÚK. ROZHODLI SME SA SKONCOVAŤ S KOMUNIZMOM
A NASTOLIŤ SLOBODU A DEMOKRACIU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pamětní deska Peter Legner

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.10.2006
Umístění: Bratislava, námestie SNP, budova pošty, kde začína Uršulínska ulica
Nápis:
NA TOMTO MIESTE
TRAGICKY ZAHYNUL
PETER LEGNER
21.8.1968
Poznámka:

Išlo o obeť intervencie vojsk Varšavskej zmluvy


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pamätná tabuľa Vladimír Clementis

Autor: Ladislav Barabás, 05.02.2014
Umístění: Bratislava, námestie SNP 3, na budove vedľa kalvínskeho kostola
Nápis:
1902 – 1952

V TOMTO DOME PÔSOBIL V ROKOCH
1930 – 1938
DR. VLADIMÍR CLEMENTIS,
VÝZNAČNÝ KULTÚRNY PRACOVNÍK,
SPOLUZAKLADATEĽ POLITICKO-KULTÚRNEJ
REVUE DAV, ZASLÚŽILÝ FUNKCIONÁR KSČ
A ŠTÁTNIK ĽUDOVODEMOKRATICKEJ ČSR.
Poznámka:

Autorom pamätnej tabule je sochár V. Vavro.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'45.4'' E17°06'33.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Busta Vladimír Mináč

Autor: Ladislav Barabás, 09.11.2010
Umístění: Bratislava, námestie SNP 33, Ministerstvo kultúry SR, vestibul
Nápis:
V. MINÁČ
Poznámka:

Vladimír Mináč (10.8.1922 Klenovec - 25.10.1996 Bratislava) slovenský prozaik, esejista, filmový scenárista, publicista, kultúrny a politický činiteľ. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania, koncom r. 1944 bol zatknutý a odvlečený do koncentračného tábora Mauthausen, neskôr Dachau. Po vojne bol redaktorom armádneho časopisu Bojovník (neskôr premenovaný na Obranu ľudu).
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás