Bratislava

Pamětní deska SNR

Autor: Feďo Vrábel, 19.01.2013
Umístění: Bratislava, Gajova 11, Bratislava I., Staré Mesto
Nápis:
V tejto budove
sa v decembri 1943 konštituovala ilegálna Slovenská národná rada
a bol prijatý jej program protifašistického a národnooslobodzovacieho zápasu Vianočná dohoda.
Poznámka:

Vianočnú dohodu podpísali odbojári v byte Dr. Mateja Josku na Gajovej ulici v Bratislave na Vianoce 1943. Za KSS boli signatármi Karol Šmidke, Gustáv Husák a Ladislav Novomeský, za demokratov Jozef Lettrich, Ján Ursíny a Matej Josko.
Účastníci tajnej schôdzky sa dohodli na vytvorení spoločného politického vedenia, ktorým bude Slovenská národná rada ako jediný reprezentant politickej vôle slovenského národa doma a koordinátor ozbrojeného vystúpenia proti domácemu kolaborantskému režimu. SNR spolu s Vojenským ústredím pripravovali Slovenské národné povstanie. Jedným z najdôležitejších cieľov SNP bolo otvorenie karpatských priesmykov postupujúcej Červenej armáde, to sa však nepodarilo. Jedným z dôsledkov potom boli ťažké boje a aj veľké obete v oblasti Duklianskeho priesmyku a aj faktická vojenská porážka Povstania, z ktorého po ústupe do hôr zostali až do oslobodenia slovenského územia len izolované partizánske skupinky.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'37.43'' E17°07'02.22''
Pomník přidal: Feďo Vrábel