Bratislava

Pamätná tabuľa Jozef Gregor Tajovský

Autor: Ladislav Barabás, 08.04.2010
Umístění: Bratislava, Tajovského 8, na dome na Tajovského 8
Nápis:
V TOMTO DOME
ŽIL, PRACOVAL A ZOMREL
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ
1874 – 1940
VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ
PROZAIK A DRAMATIK
Poznámka:

Gregor Jozef, nar. 18.10.1874, Tajov okr. Zvolen, bydliště Turčianský Svätý Martin. V RU armádě sloužil u 16. honvédského pluku jako desátník. Zajat 29.12.1915, Halič. Do čs legií v Rusku zařazen 10.6.1917 jako kapitán k 1. střeleckému pluku. Dne 12.8.1919 odjel do vlasti se zvláštním posláním spolu s pplk. Medkem.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/4071845 )
podrobnosti viz dále http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Gregor-Tajovsk%C3%BD


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Ing. František Jedlička