á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

generál Jozef Martin Kristín

* 18.1.1897 (Nemšová, Slovensko)
† 24.4.1970 (Bratislava, Slovensko)

V roku 1917 vstúpil do čsl. légií, od novenbra 1917 príslušník ich 21. pluku vo Francúzsku, kde sa zúčastnil najmä na bojoch v Ardénach. Po rozbití republiky krátko náčelník výcviku Hlavného veliteľstva Hlinkovej gardy, zostal však čs. vlastencom a odporcom klérofašistického režimu. Spolupracoval s odbojovou skupinou Jána Lichnera a Obrana národa, pomáhal pri organizovaní útekov českých vlastencov cez Slovensko do Maďarska a Juhoslávie a odtiaľ do Francúzska, poskytoval odbojárom informácie o organizácii MNO a rozmiestnení vojenských útvarov. Pomocou konfidentky gestapa jeho činnosť odhalili, v máji 1940 zatknutý, v auguste vojenským súdom v Bratislave odsúdený na doživotné väzenie, do 2.4.1945 väznený v Leopoldove. Po oslobodení genmjr., patril medzi prívržencov budovania čs. armády na princípoch I. ČSR. Po februári 1948 mimo služby, 1.11.1848 penzionovaný, 1950 zatknutý, 1951 odsúdený na 4 a pol roka väzenia, 1953 amnestovaný, 1969 Vyšším vojenským súdom v Trenčíne rehabilitovaný.
V roku 1918 vyznamenaný francúzskym Vojnovým krížom, 1919 Čs. vojnovým krížom 1918, 1922 Medailou víťazstva, 1945 Čs. vojnovým krížom 1939, 1946 Radom SNP I. tr., Za zásluhy I. st. Za pobedu nad Germanijej.

Zdroje (mimo informací z desek):
Ladislav Barabás
Slovenský biografický slovník III. Martin, 1989

VPM:
hrob - Bratislava, stát Slovenská republika
pamětní deska - Trenčín, stát Slovenská republika
pamětní deska - Bratislava, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.