Bratislava

Pomník Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 05.10.2009
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Medická záhrada
Nápis:
PETŐFI
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)
Pomník vytvoril sochár Béla Rudnai.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska vojákům Rudé armády

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.10.2008
Umístění: Bratislava, 29. augusta 10, budova Sociálnej poisťovne
Nápis:
V TEJTO BUDOVE BOLA ZRIADENÁ
V APRÍLI R.1945
POĽNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SOVIETSKEJ ARMÁDY
Poznámka:

sign. Ľ. GOGA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pamätná tabuľa Vasiľ Hopko

Autor: Ladislav Barabás, 22.02.2014
Umístění: Bratislava, 29. augusta, na kostole Povýšenia Svätého Kríža pri Ondrejskom cintoríne
Nápis:
ABY VŠETCI JEDNO BOLI
Tu je dom boží a brána do neba ! (Cn 28.17)
Na slávu božiu a na pamiatku
všetkým kňazom, ktorí žili
a pôsobili v tejto farnosti.
Pri príležitosti 40-teho výročia
posviacky obnoveného chrámu
blahoslaveným biskupom
Vasiľom Hopkom.
28. októbra 2012, vďační veriaci.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jan Hrebiček

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.09.2004
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, Sektor I./1, vedľa Centrálneho kríža
Nápis:
JAN HREBIČEK
PODPLUKOVNIK ĎELOSTREL. V.V.
21.VI.1876 - 28.X.1937

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Hrob Ignaz Danneberg

Autor: Marek Skýpala, 28.03.2013
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, střed hřbitova
Nápis:
Dr. Ignaz Danneberg
General d. San.i.R.
1860 - 1934.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'56.52'' E17°07'20.28''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Anton Freiherr von Winzor

Autor: Marek Skýpala, 28.03.2013
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, střed hřbitova
Nápis:
GENERAL DER KAVALLERIE
WIRKL. GEH. RAT
ANTON
FREIHERR VON
WINZOR
OBERSTINHABER DES. INF.REG.Nr.83.
KOMMANDAT DES V.KORPS U.
KOMMANIDIERENDEN GENERAL
IN POSZONY.
1844 - 1910

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'54.12'' E17°07'21.36''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Ľ. a J. Novorka

Autor: Ladislav Barabás, 29.12.2013
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor I/2 (pravý dolný roh)
Nápis:
Tu odpočívajú dvaja naši milovaný synovia

ĽUDOVÍT NOVORKA
*20.II.1920
†21.IX.1944

JOŽKO NOVORKA
*15.III.1922
†21.IX.1944
Poznámka:

Ľudovít a Jožko Novorka bojovali v Slovenskom národnom povstaní v partizánskom oddieli P. A. Veličku a zahynuli dňa 21. sept. 1944 pri Turčianskom Ďure spolu s Violou Valachovou (pamätnú tabuľu má na Tobruckej ulici č.2 v Bratislave).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'55.1'' E17°07'22.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob J. M. Országh

Autor: Ladislav Barabás, 29.12.2009
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor I/2 (približne v strede sektora)
Nápis:
JOZEF MILOSLAV
ORSZÁGH

major ruských légií
*15.XII.1882 †7.IX.1939.
Poznámka:

Jozef Miloslav Országh (15.12.1882 Kláštor pod Znievom – 7.9.1939 Bratislava) legionársky dôstojník, podnikateľ. Po vypuknutí 1. svetovej vojny spolukoncipoval prehlásenie proti Rakúsko-Uhorsku. V septembri 1914 účastník porady čsl. Spolkov v cárskom Rusku v Petrohrade, člen deputácie, ktorú 17.9.1914 prijal cár Mikuláš II. Na priamu cárovu otázku odpovedal, že Slováci si prajú spoluprácu a štátne spojenie s českým národom. Po skončení vojny predseda a čestný predseda Združenia slovenských legionárov.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'56.1'' E17°7'23.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Tibor Peška

Autor: Ladislav Barabás, 29.12.2013
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor I/2 (pravý predný roh)
Nápis:
TIBOR
PEŠKA

Zahynul pri
bombardovaní Bratislavy
*22.X.1911
†16.VI.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'56.1'' E17°07'22.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ludvík Hradský

Autor: Ladislav Barabás, 29.12.2013
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor II (v zadnej časti pri chodníku)
Nápis:
MUDR. LUDVÍK HRADSKÝ
GENERÁL ZDRAV.
1866 - 1936

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'52.9'' E17°07'20.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás