Bratislava

Kamene zmiznutých - Ignác, Štefan a Jozefa Vécsei

Autor: Ladislav Barabás, 02.09.2015
Umístění: Bratislava, Hlboká 3, pred obytným domom na Hlbokej 3
Nápis:
TU ŽIL
IGNÁC VÉCSEI
NAR. 1883
ZMIZOL POČAS DEPORTÁCIÍ
V ROKU 1944

TU ŽIL
ŠTEFAN VÉCSEI
NAR. 1923
ZMIZOL POČAS DEPORTÁCIÍ
V ROKU 1944

TU ŽILA
JOZEFA VÉCSEIOVÁ
NAR. 1896
ZMIZOL POČAS DEPORTÁCIÍ
V ROKU 1944
Poznámka:

Ignác Vécsei (pôv. Weisz) – architekt (*6.4.1883 Prievaly †1944 Oświęcim). Študoval architektúru na vysokej škole technickej v Budapešti. Do roku 1914 pôsobil v Budapešti, po roku 1918 v Bratislave, asi od roku 1923 pracoval v spoločnej projektovej kancelárii s F. Weinwurmom. V roku 1944 spolu s manželkou deportovaný do koncentračného tábora Oświęcim, kde obaja zahynuli. Zameriaval sa na vykonávaciu dokumentáciu a stavebný dozor. Spoločne s F. Weinwurmom má významný podiel na rozvoji modernej architektúry na Slovensku.
Zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N48°9'18.5'' E17°6'15.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás