Bratislava

Pamätná tabuľa Ivan Stodola

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2009
Umístění: Bratislava, Grösslingová 43, na Grösslingovej ulici č. 43
Nápis:
V TOMTO DOME V ROKOCH 1935 - 1951
ŽIL A TVORIL
Doc. MUDr. IVAN STODOLA

DRAMATIK
A
ZAKLADATEĽSKÁ OSOBNOSŤ
SOCIÁLNEHO LEKÁRSTVA

RODÁKOVI VENOVAL LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
2006
Poznámka:

MUDr. Ivan Stodola (10.3.1888 Lipt. Mikuláš - 26.3.1977 Piešťany) spisovateľ, dramatik a lekár. V rokoch 1914-18 pôsobil na ruskom fronte ako vojenský lekár. V decembri 1951 ho zaistila Štátna bezpečnosť a obvinila ho zo sabotáže. Bol odsúdený na 8 rokov väzenia a konfiškáciu celého majetku. V rokoch 1951 bol väznený v Košiciach, Bratislave, Ilave a v Prahe na Pankráci. Prepustený bol v roku 1953 na základe prezidentskej amnestie, naďalej však bol perzekvovaný.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ignác Gessay

Autor: Ladislav Barabás, 07.12.2017
Umístění: Bratislava, Grösslingová 23, Liga pasáž
Nápis:
IGNÁC GESSAY
1874 - 1928
Poznámka:

Ignác Gessay (17.6.1874 Tvrdošín - 12.8.1928 Bratislava) novinár a spoluzakladateľ Slovenskej ligy v Amerike. Pred perzekúciou uhorskými orgánmi odišiel do USA, kde sa zameriaval na kultúrne a politické povznesenie amerických Slovákov. Počas prvej svetovej vojny organizoval čs. zahraničný odboj a zostavoval slovenské dobrovoľnícke jednotky. Zúčastnil sa na príprave Clevelandskej dohody a bol jedným zo signatárov Pittsburgskej dohody a členom čs. národnej rady v USA. V rokoch 1919-20 bol členom čsl. delegácie na mierovej konferencii v Paríži.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, Ondrejský cintorín. Bratislava 1990)

Sochu vytvoril Ladislav Majerský.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'40.7'' E17°6'57.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa významných legionárov zo Slovenska

Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2021
Umístění: Bratislava, Grösslingová 1, Eximbanka
Nápis:
NA PAMIATKU SLOVÁKOV, KTORÍ SPOLU S BRATMI ČECHMI,
MORAVANMI A SLEZANMI V R. 1914 AŽ 1920 BOJOVALI
V ČESKO-SLOVENSKÝCH LÉGIÁCH ZA OSLOBODENIE SLOVENSKA
OD MAĎARIZÁCIE A ZASLÚŽILI SA O ČESKO-SLOVENSKEJ
REPUBLIKY V R. 1918, ČÍM ZÁSADNE PRISPELI K ZAČATIU NOVÉHO
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO A DEMOKRATICKÉHO ŽIVOTA.

Ferdinand Alexy (1898-1954)
Jozef Barica (1888-1965)
Ladislav Bodický (1895-1973)
Ferdinand Čatloš (1895-1972)
Ján Černek (1896-1977)
Ján Jaromír Chorvát (1897-1978)
Ján Gustáv Čipka (1881-1918)
Ivan Daxner (1890-1938)
Vladimír Daxner (1888-1971)
Jozef Honza-Dubnický (1884-1965)
Pavel Dohnanský (1894-1918)
Ján Drang (1885-1918)
Štefan Fajnor (1888-1918)
Rudolf Gábriš (1889-1969)
Mikuláš Gacek (1895-1971)
Emil Ľudovít Geryk (1890-1953)
Anton Granatier (1894-1954)
Jozef Gregor Tajovský (1874-1940)
Dušan Hatala (1893-1918)
Milan Hatala (1895-1967)
Jozef Horváth (1897-1937)
Vladimír Svetozár Hurban (1883-1949)
Ján Imro (1897-1990)
Ján Janček (1881-1933)
Ján Jesenský (1874-1945)
Dušan Jaroslav Kardoš (1897-1916)
Rudolf Klačko (1892-1975)
Ferdinand Klátik (1895-1944)

Gustáv Koštial (1895-1964)
Jozef Martin Kristín (1897-1970)
Ján Križan (1888-1919)
Pavol Ján Kuna ( 1895-1982)
Július Kustra (1884-1943)
Ján Kvačala (1862-1934)
Ján Lichner (1897-1979)
Augustín Malár (1894-1945)
Branislav Vladimír Manica (1894-1980)
Ivan Markovič (1888-1944)
Štefan Mihál (1895-1974)
Matej Miškóci (1886-1952)
Michal Ondič (1894-1918)
Jozef Miloslav Országh (1882-1939)
Martin Oríšek (1887-1966)
Ján Papánek (1896-1991)
Bohdan Pavlů (1883-1938)
Michal Širica (1894-1970)
Rudolf Slabej (1891-1920)
Milan Rastislav Štefánik (1880-1919)
Ján Tvarožek (1889-1972)
Juraj Tvarožek (1887-1966)
Pavel Varsik (1891-1939)
Jozef Vaško (1985-1962)
Rudolf Viest (1890-1945)
Peter Zachar (1888-1920)
… a ďalší už zabudnutí Slováci.

Pamätná tabuľa bola odhalená pri príležitosti 100. výročia ukončenia sibírskej
anabázy a návratu posledných česko-slovenských legionárov do vlasti v r. 1920.

Matica slovenská
2020
Poznámka:

V Eximbanke sídlila pôvodne Legiobanka.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Manfred-Moritz, Elizabeta a Alica Rübnerovi

Autor: Ladislav Barabás, 27.09.2017
Umístění: Bratislava, Grösslingová 55, pred vchodom do domu na Grösslingovej 55
Nápis:
TU ŽIL
MANFRED-MORITZ
RÜBNER
NAR. 1885
ZAISTENÝ V ŠAŠTÍNE
INTERNOVANÝ V ŽILINE
DEPORTOVANÝ 1942
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÝ 16.6.1942

TU ŽILA
ELIZABETA
RÜBNEROVÁ
ROD. GRÜNWALDOVÁ
NAR. 1899
ZAISTENÁ V ŠAŠTÍNE
INTERNOVANÁ V ŽILINE
DEPORTOVANÁ 1942
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÁ 12.6.1942

TU ŽILA
ALICA RÜBNEROVÁ
NAR. 1929
ZAISTENÁ V ŠAŠTÍNE
INTERNOVANÁ V ŽILINE
DEPORTOVANÁ 1942
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÁ 12.6.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás