Kameny zmizelých - Zdeňka a Ladislav Satranovi

Autor: Marek Lanzendorf, 26.10.2019
Umístění: Bohdašín, před Pomníkem obětem 2. světové války
Nápis:
ZDE ŽILA
ZDEŇKA SATRANOVÁ
NAR. 22.2.1911
ZATČENA GESTAPEM
30.6.1942
POPRAVENA
9.7.1942
V PARDUBICÍCH NA ZÁMEČKU

ZDE ŽIL
LADISLAV SATRAN
NAR. 24.6.1914
ZATČEN GESTAPEM
30.6.1942
POPRAVEN
9.7.1942
V PARDUBICÍCH NA ZÁMEČKU
Poznámka:

Kameny zmizelých byly ve spolupráci s městem Červený Kostelec zasazeny 7.července 2019 před školu na Bohdašíně, kde žili před popravou v červenci 1942 manželé Zdeňka a Ladislav Satranovi. Ti tady po několik dnů ukrývali právě radistu Potůčka s vysílačkou Libuší.
(Zdroj: www.sokol.eu )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Oběti odboje 2.světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 26.10.2019
Umístění: Končiny, před památníkem Obětem 2. světové války
Nápis:
ZDE ŽILA
MILADA BURDYCHOVÁ
NAR.24.12.1905
ZATČENA GESTAPEM
30.6.1942
POPRAVENA
9.7.1942
V PARDUBICÍCH NA ZÁMEČKU

ZDE ŽIL
ANTONÍN BURDYCH ml.
NAR.28.5.1905
ZAVRAŽDĚN GESTAPEM
NA KONČINÁCH
30.6.1942

ZDE ŽILA
JOSEFA BURDYCHOVÁ
NAR.6.4.1876
ZATČENA GESTAPEM
30.6.1942
POPRAVENA
9.7.1942
V PARDUBICÍCH NA ZÁMEČKU

ZDE ŽIL
ANTONÍN BURDYCH st.
NAR.13.10.1874
ZATČEN GESTAPEM
30.6.1942
POPRAVEN
9.7.1942
V PARDUBICÍCH NA ZÁMEČKU

ZDE MĚL POSLEDNÍ ÚKRYT
JIŘÍ POTŮČEK-TOLAR
NAR.12.7.1919
PRONÁSLEDOVÁN GESTAPEM
ZASTŘELEN
2.7.1942
V TRNOVÉ U PARDUBIC
Poznámka:

Kameny zmizelých byly ve spolupráci s městem Červený Kostelec zasazeny 7.července 2019. Připomínají tragický osud rodiny Burdychových, která žila ve stavení čp. 168 na nedalekých Končinách – právě tady byl poslední doložený pobyt parašutisty před vyzrazením gestapu. Po útěku z Končin ho zastřelil 2. července 1942, tedy pouhých deset dní před 23. narozeninami, strážmistr protektorátního četnictva Karel Půlpán v dubovém lese nedaleko Trnové u Pardubic.
(Zdroj: www.sokol.eu )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - rodina Lustigova

Autor: Jiří Padevět, 20.03.2022
Umístění: Ratenice 46, v chodníku před domem
Nápis:
V DOMĚ Č. P. 9 ŽILA
BERTA LUSTIGOVÁ
NAR.1861
DEPORTOVÁNA
ZAVRAŽDĚNA
V TREBLINCE

V DOMĚ Č. P. 9 ŽIL
OTA LUSTIG
NAR. 1879
DEPORTOVÁN
ZAVRAŽDĚN
V TRAWNIKÁCH

V DOMĚ Č. P. 9 ŽIL
JOSEF LUSTIG
NAR. 1887
DEPORTOVÁN 1945
DO TEREZÍNA
PŘEŽIL
Poznámka:

Berta Lustigová a Ota Lustig byli do Ghetta Terezín deportováni 9.6.1942 transportem AAc z Kolína. Do vyhlazovacího tábora Treblinka byla Berta Lustigová deportována 22.10.1942 transportem Bx a okamžitě zavražděna. Ota Lustig byl do tábora Trawniki deportován transportem AAk 12.6.1942.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/107878-berta-lustigova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108052-ota-lustig/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°5'30.73'' E15°3'29.64''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Štěpánka Mikešová

Autor: Jiří Padevět, 08.06.2022
Umístění: Lidice, na hlavní cestě, procházející pietním územím
Nápis:
ZDE ŽILA
ŠTĚPÁNKA MIKEŠOVÁ
ROZ. LÖWINGEROVÁ
NAR. 1906
ZATČENA 2.6.1942
DEPORTOVÁNA
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 17.8.1942
Poznámka:

Udání Štěpánky Mikešové někým z Lidic vzbudilo velkou diskusi mezi historiky, novináři i politiky.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nka_Mike%C5%A1ov%C3%A1 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'34.94'' E14°12'1.52''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých – Max Eitinger

Autor: Vladimír Šustáček, 30.04.2022
Umístění: Nedvědice, v chodníku před domem čp. 174
Nápis:
ZDE ŽIL
MAX EITINGER
NAR. 1909
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO BARANOVIČE
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

Max Eitinger, rodák z obce Nowa Wieś u Krakowa, prožil část dětství v Lomnici u Tišnova. V roce 1940 se po vynuceném rozvodu se svou křesťanskou manželkou přistěhoval z Pardubic do Nedvědice „Na Městečko“ k Jiřímu Rossimu do domu čp. 174. Odtud byl deportován do Brna a 4.4.1942 z Brna do Terezína. Z Terezína byl odvezen 28.7.1942 do Baranoviči, kde zahynul.
Kámen zmizelého byl Maxi Eitingerovi odhalen 10.10.2013 vedením městyse Nedvědice ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Lomnice u Tišnova. Je vzpomínkou nejen na Maxe Eitingera, ale na všechny Židy, kteří měli spojitost s Nedvědicí a stali se obětí nacistické zvůle. Podle dokumentů z četnických stanic jich bylo v Nedvědici přihlášeno jedenáct, a všichni zahynuli v rámci holokaustu.
Datum odhalení nebylo zvoleno náhodně. Před 100 lety, 10.10.1913, se v rodině Hanselových, pozdějších majitelů textilní továrny v Nedvědici, narodil syn Pavel. Ten měl být pokračovatelem ve vedení textilní továrny, ale ve věku 29 let byl deportován a zavražděn. Dům Hanselových se nezachoval, proto je osazený kámen zmizelých vzpomínkou i na ně.
(zdroje:
Historie Židů v Nedvědici, Nedvědický zpravodaj 3/2013, str. 9 – https://www.nedvedice.cz / ZPRAVODAJ / Zpravodaj – září 2013
Osazení pamětního kamene, Nedvědický zpravodaj 4/2013, str. 5 – https://www.nedvedice.cz / ZPRAVODAJ / Zpravodaj – prosinec 2013
Odhalení Kamene zmizelých v Nedvědici – https://www.nedvedice.cz / FOTOGALERIE / 2013 / Odhalení Kamene zmizelých)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°27'23.92'' E16°20'9.78''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých - rodina Freundova

Autor: Jiří Padevět, 18.03.2022
Umístění: Liberec, 1. máje 79/18, v chodníku před vchodem
Nápis:
ZDE ŽIL
MUDr. SIEGRIED FREUND
NAR. 2.5.1869
DEPORTOVÁN 22.12.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 16.11.1943
V TEREZÍNĚ

ZDE ŽILA
KLARA FREUND
ROZ. LEDERER
NAR. 14.1.1878
DEPORTOVÁNA 22.12.1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 13.6.1944
V TEREZÍNĚ
Poznámka:

Manželé Freundovi byli do Ghetta Terezín deportováni 22.12.1942 transportem Ck.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/86215-siegfried-freund/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/86075-klara-freundova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°45'57.82'' E15°3'10.44''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Eva Mia a Vilma Pollaková

Autor: Josef Kareš, 03.10.2011
Umístění: Praha 1, 17. listopadu 6/207, Josefov
Nápis:
ZDE BYDLELA
EVA MIA POLLAKOVÁ
NAR. 1924
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
VILMA POLLAKOVÁ
ROZ. ROUBÍČKOVÁ
NAR. 1897
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
TAMTÉŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - rodina Goldova

Autor: Markéta Padevětová, 24.03.2022
Umístění: Břeclav, 17. listopadu, v parčíku naproti čp. 55/14
Nápis:
ZDE ŽIL
VILÉM GOLD
NAR. 7.10.1878
DEPORTOVÁN 2.12.1941
DO TEREZÍNA
15.5.1944
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 15.11.1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
CILI GOLD
ROZ. JOKLOVÁ
NAR. 9.7.1882
DEPORTOVÁNA 2.12.1941
DO TEREZÍNA
15.5.1944
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 15.11.1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
ERNST GOLD
NAR. 1912
DEPORTOVÁN 2.12.1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V MAJDANKU
Poznámka:

Manželé Goldovi byli deportováni do Ghetta Terezín z Brna 2.12.1941 transportem G. Do Auschwitz Birkenau byli deportovni 15.5.1944 transportem Dz.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/89188-vilem-gold/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/89168-cecilie-goldova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N48°45'29.1'' E16°53'1.02''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Věra Jirousková

Autor: Jiří Padevět, 19.11.2021
Umístění: Praha 10, 28. pluku 814/8, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽILA
VĚRA JIROUSKOVÁ
ROZ. LUSTIGOVÁ
NAR. 1913
DEPORTOVÁNA 1942
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 15.5.1943
Poznámka:

Věra Jirousková je databázi Holocaust.cz uváděna chybně jako Jiroušková.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/168671-vera-jirouskova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'14.56'' E14°27'44.02''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Bedřiška Rixová, Adolf Rix

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 05.07.2016
Umístění: Ostrava, 28. října, v chodníku před domem č. 3138/41
Nápis:
ZDE BYDLELA
BEDŘIŠKA RIXOVÁ
ROZ.RIPPELOVÁ
NAR.1885
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 18.12.1943
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLEL
ADOLF RIX
NAR.1874
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 18.12.1943
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský