Bratislava

Pamätná tabuľa Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 07.09.2009
Umístění: Bratislava, Heydukova 13, v priechode synagógy
Nápis:
JEDNOTNE
ŽIDOVSTVO SLOVENSKA
VENUJE TÚTO
OBNOVENÚ SYNAGOGU
PIETNEJ PAMIATKE
70.000
V DEPORTÁCII ZAVRAŽDENÝM
BRATOM A SESTRÁM.

ŠVUOT 5706 - 1946

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'48.2'' E17°06'44.5'' (chodník pred synagógou)
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Aron Grünhut

Autor: Ladislav Barabás, 23.11.2015
Umístění: Bratislava, Heydukova 6, oproti synagóge
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
BRATISLAVSKÝ PATRIOT
ARON GRÜNHUT
(1895 – 1974)

V ČASE DRUHEJ SVETOVEJ
VOJNY POMÁHAL RASOVO
PRENASLEDOVANÝM OBČANOM
NA SLOVENSKU ZACHRÁNIL VIAC
AKO 1300 ĽUDSKÝCH ŽIVOTOV.
PO KOMUNISTICKOM PREVRATE
EMIGROVAL DO IZRAELA A STAL
SA STRÁŽCOM ŽIDOVSKÉHO
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA.

NECH JE JEHO PAMIATKA POŽEHNANÁ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'49.1'' E17°6'44.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás