Bratislava

Pamätná tabuľa Ivan Stodola

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2009
Umístění: Bratislava, Grösslingová 43, na Grösslingovej ulici č. 43
Nápis:
V TOMTO DOME V ROKOCH 1935 - 1951
ŽIL A TVORIL
Doc. MUDr. IVAN STODOLA

DRAMATIK
A
ZAKLADATEĽSKÁ OSOBNOSŤ
SOCIÁLNEHO LEKÁRSTVA

RODÁKOVI VENOVAL LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
2006
Poznámka:

MUDr. Ivan Stodola (10.3.1888 Lipt. Mikuláš - 26.3.1977 Piešťany) spisovateľ, dramatik a lekár. V rokoch 1914-18 pôsobil na ruskom fronte ako vojenský lekár. V decembri 1951 ho zaistila Štátna bezpečnosť a obvinila ho zo sabotáže. Bol odsúdený na 8 rokov väzenia a konfiškáciu celého majetku. V rokoch 1951 bol väznený v Košiciach, Bratislave, Ilave a v Prahe na Pankráci. Prepustený bol v roku 1953 na základe prezidentskej amnestie, naďalej však bol perzekvovaný.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992.)


Souřadnice: N48°8'40.67'' E17°7'6.74'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ignác Gessay

Autor: Ladislav Barabás, 07.12.2017
Umístění: Bratislava, Grösslingová 23, Liga pasáž
Nápis:
IGNÁC GESSAY
1874 - 1928
Poznámka:

Ignác Gessay (17.6.1874 Tvrdošín - 12.8.1928 Bratislava) novinár a spoluzakladateľ Slovenskej ligy v Amerike. Pred perzekúciou uhorskými orgánmi odišiel do USA, kde sa zameriaval na kultúrne a politické povznesenie amerických Slovákov. Počas prvej svetovej vojny organizoval čs. zahraničný odboj a zostavoval slovenské dobrovoľnícke jednotky. Zúčastnil sa na príprave Clevelandskej dohody a bol jedným zo signatárov Pittsburgskej dohody a členom čs. národnej rady v USA. V rokoch 1919-20 bol členom čsl. delegácie na mierovej konferencii v Paríži.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, Ondrejský cintorín. Bratislava 1990)

Sochu vytvoril Ladislav Majerský.


Souřadnice: N48°8'40.7'' E17°6'57.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa významných legionárov zo Slovenska

Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2021
Umístění: Bratislava, Grösslingová 1, Eximbanka
Nápis:
NA PAMIATKU SLOVÁKOV, KTORÍ SPOLU S BRATMI ČECHMI,
MORAVANMI A SLEZANMI V R. 1914 AŽ 1920 BOJOVALI
V ČESKO-SLOVENSKÝCH LÉGIÁCH ZA OSLOBODENIE SLOVENSKA
OD MAĎARIZÁCIE A ZASLÚŽILI SA O ČESKO-SLOVENSKEJ
REPUBLIKY V R. 1918, ČÍM ZÁSADNE PRISPELI K ZAČATIU NOVÉHO
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO A DEMOKRATICKÉHO ŽIVOTA.

Ferdinand Alexy (1898-1954)
Jozef Barica (1888-1965)
Ladislav Bodický (1895-1973)
Ferdinand Čatloš (1895-1972)
Ján Černek (1896-1977)
Ján Jaromír Chorvát (1897-1978)
Ján Gustáv Čipka (1881-1918)
Ivan Daxner (1890-1938)
Vladimír Daxner (1888-1971)
Jozef Honza-Dubnický (1884-1965)
Pavel Dohnanský (1894-1918)
Ján Drang (1885-1918)
Štefan Fajnor (1888-1918)
Rudolf Gábriš (1889-1969)
Mikuláš Gacek (1895-1971)
Emil Ľudovít Geryk (1890-1953)
Anton Granatier (1894-1954)
Jozef Gregor Tajovský (1874-1940)
Dušan Hatala (1893-1918)
Milan Hatala (1895-1967)
Jozef Horváth (1897-1937)
Vladimír Svetozár Hurban (1883-1949)
Ján Imro (1897-1990)
Ján Janček (1881-1933)
Ján Jesenský (1874-1945)
Dušan Jaroslav Kardoš (1897-1916)
Rudolf Klačko (1892-1975)
Ferdinand Klátik (1895-1944)

Gustáv Koštial (1895-1964)
Jozef Martin Kristín (1897-1970)
Ján Križan (1888-1919)
Pavol Ján Kuna ( 1895-1982)
Július Kustra (1884-1943)
Ján Kvačala (1862-1934)
Ján Lichner (1897-1979)
Augustín Malár (1894-1945)
Branislav Vladimír Manica (1894-1980)
Ivan Markovič (1888-1944)
Štefan Mihál (1895-1974)
Matej Miškóci (1886-1952)
Michal Ondič (1894-1918)
Jozef Miloslav Országh (1882-1939)
Martin Oríšek (1887-1966)
Ján Papánek (1896-1991)
Bohdan Pavlů (1883-1938)
Michal Širica (1894-1970)
Rudolf Slabej (1891-1920)
Milan Rastislav Štefánik (1880-1919)
Ján Tvarožek (1889-1972)
Juraj Tvarožek (1887-1966)
Pavel Varsik (1891-1939)
Jozef Vaško (1985-1962)
Rudolf Viest (1890-1945)
Peter Zachar (1888-1920)
… a ďalší už zabudnutí Slováci.

Pamätná tabuľa bola odhalená pri príležitosti 100. výročia ukončenia sibírskej
anabázy a návratu posledných česko-slovenských legionárov do vlasti v r. 1920.

Matica slovenská
2020
Poznámka:

V Eximbanke sídlila pôvodne Legiobanka.


Souřadnice: N48°8'40.67'' E17°7'6.74'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Manfred-Moritz, Elizabeta a Alica Rübnerovi

Autor: Ladislav Barabás, 27.09.2017
Umístění: Bratislava, Grösslingová 55, pred vchodom do domu na Grösslingovej 55
Nápis:
TU ŽIL
MANFRED-MORITZ
RÜBNER
NAR. 1885
ZAISTENÝ V ŠAŠTÍNE
INTERNOVANÝ V ŽILINE
DEPORTOVANÝ 1942
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÝ 16.6.1942

TU ŽILA
ELIZABETA
RÜBNEROVÁ
ROD. GRÜNWALDOVÁ
NAR. 1899
ZAISTENÁ V ŠAŠTÍNE
INTERNOVANÁ V ŽILINE
DEPORTOVANÁ 1942
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÁ 12.6.1942

TU ŽILA
ALICA RÜBNEROVÁ
NAR. 1929
ZAISTENÁ V ŠAŠTÍNE
INTERNOVANÁ V ŽILINE
DEPORTOVANÁ 1942
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÁ 12.6.1942

Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N48°8'40.67'' E17°7'6.74'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 07.09.2009
Umístění: Bratislava, Heydukova 13, v priechode synagógy
Nápis:
JEDNOTNE
ŽIDOVSTVO SLOVENSKA
VENUJE TÚTO
OBNOVENÚ SYNAGOGU
PIETNEJ PAMIATKE
70.000
V DEPORTÁCII ZAVRAŽDENÝM
BRATOM A SESTRÁM.

ŠVUOT 5706 - 1946

Souřadnice: N48°8'48.2'' E17°6'44.5'' (chodník pred synagógou)
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Aron Grünhut

Autor: Ladislav Barabás, 23.11.2015
Umístění: Bratislava, Heydukova 6, oproti synagóge
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
BRATISLAVSKÝ PATRIOT
ARON GRÜNHUT
(1895 – 1974)

V ČASE DRUHEJ SVETOVEJ
VOJNY POMÁHAL RASOVO
PRENASLEDOVANÝM OBČANOM
NA SLOVENSKU ZACHRÁNIL VIAC
AKO 1300 ĽUDSKÝCH ŽIVOTOV.
PO KOMUNISTICKOM PREVRATE
EMIGROVAL DO IZRAELA A STAL
SA STRÁŽCOM ŽIDOVSKÉHO
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA.

NECH JE JEHO PAMIATKA POŽEHNANÁ.

Souřadnice: N48°8'49.1'' E17°6'44.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Maximilián II.

Autor: Ladislav Barabás, 20.04.2011
Umístění: Bratislava, Hlavné námestie, na vrchole fontány
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Maximilián II. Habsburský (*31.7.1520 Viedeň +12.10.1576 Regensburg) bol rakúsky arcivojvoda, český, rímsky, poľský a uhorský kráľ, rímskonemecký cisár. Do obdobia jeho vlády spadá obrana proti tureckej expanzii. Na obranu krajiny zorganizoval veľkú výpravu (vyše 100 tis. vojakov), s ktorou sa vydal do Uhorska. Výprava sa skončila neúspechom. Na základe podpísania tzv. Drinopolského mieru (r. 1568) bol Maximilián nútený platiť Turkom ročnú rentu 30 000 dukátov. Maximilián II. zomrel počas rokovania ríšskeho snemu v Regensburgu. Po smrti bol pochovaný vedľa svojich rodičov pod renesančným náhrobkom v katedrále sv. Víta na Pražskom hrade.
(zdroj: Wikipédia)


Souřadnice: N48°8'36'' E17°6'29.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Socha sv. Ladislav

Autor: Ladislav Barabás, 29.04.2010
Umístění: Bratislava, Hlavné námestie 1, Stará radnica, Ungerov dom
Nápis:
bez nápisu

(sv. Ladislav)
Poznámka:

Ladislav I. (27.6.1040 Poľské kráľovstvo – 29.7.1095 Nitra) bol v rokoch 1077-95 uhorský kráľ. Bol odvážnym a bojovným kráľom. Obdobie jeho vlády bolo obdobím relatívneho mieru a upokojením dynastických bojov Arpádovcov. Podľa niektorých zdrojov mal byť vodcom prvej križiackej výpravy, pred jej začatím ale pri ťažení proti Čechom ochorel a zomrel. Za svätého ho vyhlásil pápež Celestín III. v roku 1192.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladislav_I._(Uhorsko) )
Socha sv. Ladislava bola pôvodne umiestnená nad vchodom do Starej radnice. Mestská rada je nechala premiestniť na fasádu vedľajšieho Ungerovho domu, ktorý sa neskôr stal súčasťou Starej radnice.
(zdroj: https://bratislava.sme.sk/c/216819/o-sochach-na-starej-radnici.html )


Souřadnice: N48°8'36.49'' E17°6'29.66'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých Alexander Neumann

Autor: Ladislav Barabás, 27.09.2017
Umístění: Bratislava, Hlavné námestie 5, pred kaviarňou Roland
Nápis:
TU ŽIL
ALEXANDER NEUMANN
NAR. 1876
ZAISTENÝ V OKT. 1944
DEPORTOVANÝ
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÝ V JAN. 1945

Souřadnice: N48°8'36.49'' E17°6'29.66'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých Margit Neumannová

Autor: Ladislav Barabás, 27.09.2017
Umístění: Bratislava, Hlavné námestie 5, pred kaviarňou Roland
Nápis:
TU ŽILA
MARGIT NEUMANN
ROD. SCHLESINGER
NAR. 1890
ZAISTENÁ V NOV. 1944
DEPORTOVANÁ
DO SEREDE
DO RAVENSBRÜCKU
ZAVRAŽDENÁ VO FEB. 1945

Souřadnice: N48°8'36.49'' E17°6'29.66'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ladislav Barabás