Bratislava

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 09.01.2014
Umístění: Bratislava, Prístavná, pred budovou Štátnej plavebnej správy (kapitanát)
Nápis:
NA PAMIATKU

PRACOVNÍKOM, KTORÍ ZAHYNULI V BOJI PROTI FAŠIZMU
A PRI VÝKONE SVOJHO POVOLANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'19.9'' E17°07'45.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás