Bratislava

Pomník Mária Terézia

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2010
Umístění: Bratislava, Banskobystrická, Prezidentská záhrada
Nápis:
MÁRIA TERÉZIA

REKONŠTRUKCIA TORZA JAZDECKÉHO SÚSOŠIA
OD NEZNÁMEHO AUTORA Z 2. POLOVICE 18. STOROČIA
AUTOR REKONŠTRUKCIE – akad. soch. MIROSLAV ČERNÁK
r. 1992 reštaurátor
Poznámka:

Mária Terézia (13.5.1717 Viedeň – 29.11.1780 Viedeň) uhorská a česká kráľovná z rodu Habsburgovcov a rakúska arcivojvodkyňa. Pričinila sa o ekonomické a školské reformy, podporovala obchod a rozvoj poľnohospodárstva, zreorganizovala armádu. Pokračujúci konflikt s Pruským kráľovstvom viedol k sedemročnej vojne, ktorá prebiehala v rokoch 1756-63 a skončila neúspechom habsburskej monarchie.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Emil Vidra

Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Banskobystrická 8, bytový dom
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
JUDr. PhDr. EMIL VIDRA,
KTORÝ V ROKU 1968 ZALOŽIL
SLOVENSKÚ ORGANIZÁCIU
NA OCHRANU PRÁV
ĽUDSKÝCH A NÁRODNÝCH.
Poznámka:

Emil Vidra (23.3.1916 Šurany – 20.1.2002 Bratislava) právnik. V auguste 1958 bol uväznený a na základe vykonštruovaného procesu odsúdený za rozvracanie republiky na sedem rokov. V roku 1960 bol na základe amnestie prepustený. V roku 1968 bývalí politickí väzni založili v Prahe Klub 231. Slovenskí zástupcovia si aj pričinením Dr. Vidru založili v Bratislave Slovenskú organizáciu na ochranu ľudských práv (SONOĽP). Po vstupe okupačných vojsk v roku 1968 pre obavu o svoju bezpečnosť emigroval do Viedne. Po novembri 1989 sa vrátil do vlasti, predstavitelia VPN ho na novembrové tribúny nevpustili.
(zdroj: https://watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1219:pred-20-rokmi-zomrel-uriansky-rodak-dr-emil-vidra&catid=43:default&Itemid=64 https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/politicki-vazni-sa-postavili-na-celo-zapasu-o-dodrziavanie-ludskych-prav )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Štefan Major - místo je zrušené

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2009
Umístění: Bratislava, Banskobystrická 12, pôv. rodinný dom
Nápis:
V TOMTO DOME BÝVAL V ROKOCH 1945-1963
ŠTEFAN MAJOR, ZAKLADAJÚCI ČLEN KSČ,
POPREDNÝ ČINITEĽ ROBOTNÍCKEHO HNUTIA
A DLHOROČNÝ ČLEN ÚV KSS A ÚV KSČ
Poznámka:

Štefan Major (13.12.1887 Vráble – 19.9.1963 Bratislava) komunistický politik, diplomat a učiteľ. Študoval na Učiteľskom ústave v Modre, v rokoch 1933-35 na Medzinárodnej leninskej škole v Moskve. Organizátor štrajkov robotníkov, v rokoch 1931-33 väznený. V rokoch 1938-45 žil v emigrácii v ZSSR ako redaktor a hlásateľ slovenského a maďarského rozhlasového vysielania v Moskve a Kujbyševe. Vyznamenanie: Rad SNP I. triedy, Rad MR I. stupňa s rubínmi.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)
Autorom busty je sochár Vojtech Baďura.
Dom, na ktorom bola pamätná tabuľa bol zbúraný.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Strom Václava Havla

Autor: Ladislav Barabás, 12.10.2021
Umístění: Bratislava, Banskobystrická, Prezidentská záhrada
Nápis:
ALEJA PREZIDENTOV

STROM ZASADIL
PREZIDENT ČESKEJ REPUBLIKY
VÁCLAV HAVEL

17. SEPTEMBER 1999

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás